วิกิพีเดีย:การใช้ภาษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Wikipedia-logo-v2.svg การใช้ภาษา เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของวิกิพีเดียที่ยังเป็นโครง
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของวิกิพีเดียภาษาไทย อาจต่างกับวิกิพีเดียภาษาอื่น ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน

วิกิพีเดีย เป็นสารานุกรมสาธารณะ ที่เปิดให้คนทั่วไปอ่าน โดยมีผู้อ่านหลักเป็นคนไทยและผู้ที่ใช้ภาษาไทย ซึ่งอาจไม่มีความรู้ภาษาต่างประเทศ เนื้อหาส่วนใหญ่จึงควรจะเป็นภาษาไทยที่ชัดเจน กระชับ และใช้ภาษาที่คนทั่วไปอ่านและเข้าใจได้ง่าย

บทความแปล[แก้]

กรณีแปล หรือถอดความจากภาษาต่างประเทศ:

  • ถ้าเป็นไปได้ ให้พยายามลดคำจำพวก "ในการที่จะ", "ถูกทำให้", "ได้ทำการ" ฯลฯ เพราะนอกจากจะทำให้ประโยคยาวขึ้นโดยไม่จำเป็นแล้ว ยังทำให้อ่านยากด้วย ส่วนใหญ่คำแปลที่มีคำเหล่านั้น มักจะเป็นการแปลแบบตรง ๆ คำต่อคำ ทำให้ติดไวยากรณ์ของภาษาต่างประเทศมาด้วย ซึ่งโดยมากแล้ว จะเป็นลักษณะไวยากรณ์ที่ไม่ค่อยพบในภาษาไทยทั่วไป ตัวอย่างเช่น passive voice ในภาษาอังกฤษ
  • สำหรับ ชื่อเฉพาะ, ชื่อคน, องค์กร ฯลฯ ใช้หลักแบบเดียวกับสิ่งพิมพ์ คือ ให้เขียนคำอ่านเป็นภาษาไทย โดยวงเล็บชื่อ/ตัวสะกดในภาษาอังกฤษ (หรือภาษาอื่น ๆ) ต่อท้ายไว้เมื่อปรากฏครั้งแรก หลังจากนั้นให้ใช้ภาษาไทยเดี่ยว ๆ ไปตลอด จะทำให้เอกสารดูสะอาด และอ่านง่ายขึ้น
  • การอ้างอิงปีต่าง ๆ หากในบทความเดิม ไม่ได้ใช้ปีพุทธศักราช (พ.ศ.) ควรแปลงเป็นปี พ.ศ. ให้ด้วย และกำกับปี ค.ศ. เอาไว้ในวงเล็บต่อท้าย เช่น พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005), เพื่อความสะดวกในการอ่าน และอ้างอิง

หลักการใช้ภาษาไทย[แก้]

หลักการใช้ภาษาไทยต่าง ๆ รวมถึงการถ่ายเสียงจากภาษาต่างประเทศ และคำทับศัพท์ สามารถดูได้ที่หัวข้อ การใช้ภาษาไทย