วิกิซอฟต์แวร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิกิซอฟต์แวร์ (Wiki software) เป็นซอฟต์แวร์เพื่อความร่วมมือชนิดหนึ่งบนระบบ วิกิ โดยประมวลผลบน เว็บเซิร์ฟเวอร์ การจัดเก็บเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล แม้ว่าบางครั้งการใช้เครื่องมือจะถูกจัดเก็บในรูปของไฟล์แทน

ระบบการทำงานแบบวิกิถูกคิดขึ้นโดย วอร์ด คันนิงแฮม (Ward Cunningham) ในปี ค.ศ. 1995 โดยแนวคิดของวิกินั้นจะให้ความสัมพันธ์อย่างเรียบง่าย และมีเครื่องมือซึ่งง่ายต่อการใช้งานดูแลและปรับปรุงระบบ ระบบวิกิธรรมดาจะแตกต่างกับระบบวิกิที่ซับซ้อน ในด้านของเนื้อหาค่าใช้จ่ายของโครงการ ที่ใช้งานระบบที่มีสมรรถภาพสูง เช่น Drupal หรือ WebGUI

วิกิซอฟต์แวร์ สามารถอธิบาย ส่วนประกอบทั้งหมดที่โปรแกรมต้องการในการทำงานของวิกิ อาจจะประกอบด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น อแพชี (Apache) ในส่วนเพิ่มเติมของ วิกิเอนจิน (Wiki engine) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของวิกิ ในบางกรณี เช่น ProjectForum หรือ วิกิเซิร์ฟเวอร์ การทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์และวิกิเอนจิน จะโยงความสัมพันธ์เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยระบบการจัดการและควบคุม ซึ่งง่ายต่อการติดตั้ง

วิกิซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของโอเพนซอร์ส ซึ่งสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะภายใต้ลิขสิทธิ์ของ GPL ตัวอย่างเช่นโครงการใหญ่อย่าง มีเดียวิกิ (ระบบของวิกิพีเดีย) และ TWiki ซอฟต์แวร์จะถูกพัฒนาด้วยจากหลายบุคคลร่วมกัน วิกิจำนวนมากมีมาตรฐานการวัดคุณภาพสูง การเขียนโปรแกรมประยุกต์ จะถูกอนุญาตให้โปรแกรมเมอร์พัฒนาลักษณะเด่นใหม่ๆตามความต้องการ

วิกิซอฟต์แวร์ บางตัวถูกกำหนดให้ใช้งานการร่วมมือกันทำงาน แต่การจัดการจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน ข่าวสารตัวอย่างเช่น AcroWiki สำหรับ ปาล์มโอเอส (PalmOS) และ ConnectedText และ wikidPad สำหรับ วินโดวส์.