ซอฟต์แวร์เพื่อความร่วมมือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ซอฟต์แวร์เพื่อความร่วมมือ (อังกฤษ: collaborative software) หรือ กรุ๊ปแวร์ (อังกฤษ: groupware) คือซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์ที่ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย หรือเป็นกระบวนการต่าง ๆ ของกลุ่มปฏิบัติงานประกอบกับการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน [1]

จุดประสงค์ของการออกแบบ ซอฟต์แวร์เพื่อความร่วมมือ คือเปลี่ยนเอกสาร และ โฆษณาบนอินเทอร์เน็ต (Rich media) ให้ถูกแชร์และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกันเป็นทีมหมายถึงความเคารพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือความหมายอื่นๆ ที่ทำให้เข้าใจในความแตกต่างของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่จำเป็น และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ที่ทำให้ถูกว่าจ้างตามที่ต้องการ

การร่วมมือต้องอาศัยการทำงานของแต่ละบุคคลเพื่อเป้าหมายเดียวกัน โดยจุดประสงค์หลักของการทำงานเป็นทีมแบบ Collaborative software คือ ช่วยอำนวยความสำดวกในการทำงานในแง่ของระยะทาง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารและแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ Collaborative software ยังสนับสนุนการทำงานการบริหารโปรเจกต์ เช่น การมอบหมายงาน การบริหารเวลาส่งงาน และปฏิทินที่ใช้งานร่วมกัน สิ่งประดิษฐ์เป็นหลักฐานชัดเจนในการแก้ไขปัญหา ที่รวมไปถึงการเตรียมเอกสาร เอกสารสำคัญ กำหนดส่งงาน และการนำส่ง

Collaborative software คือแนวคิดที่สอดคล้องกับ Computer-supported cooperative work (CSCW) โดย Carstensen และ Schmidt (1999) ได้ให้ความเห็นว่า Groupware เป็นส่วนหนึ่งของ CSCW โดย Groupware หมายถึง กิจกรรมที่ทำงานร่วมกันโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อย่าง อีเมล์ ปฏิทิน ข้อความแชท วิกิ และการบุ๊คมาร์ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกใช้ใน Groupwork และซอฟต์แวร์เหล่านี้ถูกใช้นอกสถานที่ทำงาน เช่น บริการหาคู่ออนไลน์, Social network อย่าง ทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊ก ที่ถูกแนะนำโดยกฎของ Metcalfe ที่กล่าวถึง การที่ผู้คนจำนวนมากใช้บางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณค่า และประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์

การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อความร่วมมือ (Collaborative software) ในสถานที่ทำงานสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน (CWE) ซึ่งสนับสนุนทั้งในการทำงานของแต่ละบุคคลและความร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่ม จึงทำให้เกิดเป็นสถานที่ใหม่ของมืออาชีพ ที่การทำงานนั้นสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยไม่คำนึงถึงสถานที่อยู่ของแต่ละบุคคล

สุดท้าย Collaborative software เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ ที่ปรากฏขึ้นในองค์กร ทั้งในเรื่องของเวลาการทำงานร่วมกัน ที่อยู่ในรูปแบบทางการ ไม่เป็นทางการ แบบความตั้งใจ และแบบไม่ได้ตั้งใจ ขณะที่ Groupware หรือ Collaborative software เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางเทคโนโลยีของการทำงานร่วมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ซึ่งได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ตัวแปร ทำให้เข้าใจพฤติกรรมและความหลากหลายขององค์กรที่เกี่ยวข้อง กับแนวคิด CSCW


จุดเริ่มต้น[แก้]

Douglas Engelbart เป็นคนแรกที่มองเห็นการทำงานรวมกันของคอมพิวเตอร์​ ในปี 1951.Doug Engelbart คือบิดาแห่ง Groupware, เขาสนับสนุนวิสัยทัศน์นี้ในปี1962 กับการทำงานแบบเดิมที่เต็มไปด้วยทีมวิจัยของเขา​ โดย กลางปี1951 ถึงปี 1960 ได้สาธิตงานของเขาให้แก่สาธารณชนในปี1968ว่าอะไรคือสิ่งที่ตอนนี้ได้อ้างอิงถึง ”The Mother of All Demos.”​ ในปีเดียวกัน แล็ป Engelbart ถูกขโมย ARPANET ทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์แรกถูกใช้งานและขยายไปบริการไปยังฐานผู้ใช้ รวมไปถึง Intelligence Amplification Section 4: Douglas Engelbart, หน่วย ARPANET และชุดข้อมูลสำคัญของ Doug Engelbar​

ซอฟต์แวร์เกมออนไลน์ เริ่มในช่วงต้นของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในปี 1975 Will Crowther สร้าง Colossal Cave Adventure บน คอมพิวเตอร์ DEC PDP-10 เมื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเติบโต ทำให้จำนวนของผู้ใช้และเกมส์ที่เล่นหลายคนเพิ่มขึ้นด้วย ในปี 1978 Roy Trubshaw นักศึกษามหาวิทยาลัย Essex ประเทศอังกฤษ สร้างเกมส์ MUD (Multi-User Dungeon) และ MUDs อื่นๆอีกมากมายก็ถูกสร้างขึ้น แต่ยังคงสร้างบนตอมพิวเตอร์จนถึงปลายศตวรรษ 1980 เมื่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่มี dial-up โมเด็มในบ้าน เริ่มเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ใช้งานระบบ multi-line Bulletin Board และผู้ให้บริการออนไลน์ ต่อมา MUDs ได้พัฒนาเป็น การแชทออนไลน์, การแชร์วีดีโอ และ การโทรผ่านอินเทอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาในอนาคต ผลการศึกษาของ MITRE แสดงให้เห็นว่าคุณค่าของเสียง และข้อความสนทนา และแบ่งปันภาพถ่ายนั้นเพื่อความเข้าใจร่วมกัน

รัฐบาลอเมริกาเริ่มใช้ Collaborative appตั้งแต่ต้นปี 1990COMPASS หนึ่งในโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ถูกนำไปใช้ในหน่วยงาน the Navy's Common Operational Modeling, Planning and Simulation Strategy

ระบบ compass อนุญาตสูงสุด 6 user ในการ สร้าง session เชื่อมต่อกันแบบ จุดต่อจุด (1:6), โดยsession จะยังอยู่หากมี 1 user active, และจะสร้างใหม่ทั้งหมดเมื่อทั้ง 6 คน log out ออกไป MITRE ปรับปรุงโดยการสร้าง Host Server ขึ้นมาเพื่อให้แต่ละคน log in เข้าไปเรียกว่า CVW(Collaborative Virtual Workstation), ทำให้ session สร้างขึ้นเป็น virtual file cabinet และ virtual rooms และทำให้ session คงไว้เพื่อกลับเข้ามา join อีกทีได้

ปี 1996 Pavel Curtis เป็นผู้สร้าง MUDs ที่ PARC ได้ทำการสร้าง PlaceWare, Server ที่ สร้าง one to many สำหรับหอประชุม, เพื่อใช้ระหว่างเพื่อนที่นั่งประชุมด้วยกัน และสามารถกำหนดจำนวนผู้ประชุมที่จะพูดได้ ในปี 1997 engineers ที่ GTE ใช้ PlaceWare เป็น engine ของ MITRE's CVW แบบ Commercial และเรียกระบบนี้ว่า InfoWorkSpace (IWS). ใน ปี 1998 IWS ถูกใช้เป็นมาตรฐานของ ศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศ(the standardized Air Operations Center) IWS ถูกขายต่อไปยัง General Dynamics และ Ezenia ในเวลาต่อมา

กรุ๊ปแวร์[แก้]

Collaborative software เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบให้เป็น groupware เมื่อปลายทศวรรษ 1980 โดย Richman and Slovak(1987) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า “อิเล็กทรอนิกส์มีส่วนสำคัญในการทำงานเป็นทีม groupware เปรียบเสมือนศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้จัดการช่างเทคนิคและคนอื่น ๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มและช่วยการทำงานในกลุ่ม” ​

ย้อนกลับไปในปี 1978 Peter and Trudy Johnson-Lenz ได้สร้าง groupware และได้ให้นิยามของ groupware ไว้ว่า เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่ม " ​ ต่อมาได้มีการเขียนบทความอธิบาย groupware ว่าเป็น "วัฒนธรรมสื่อคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของสังคมองค์กรบนhyperspace" Groupware เป็นการรวบรวมการพัฒนาระบบและเครื่องมือของมนุษย์ ให้อยู่ในระบบเดียวกัน​

ในช่วงปี 1990 ผลิตภัณฑ์ groupware เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งส่งมอบและทำสัญญาครั้งแรกกับ บริษัทใหญ่ ๆ เช่น Boeing และ IBM ซึ่งเริ่มใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ประโยชน์จากโครงการภายในที่สำคัญ Lotus Notes เป็นตัวอย่างที่สำคัญของระบบที่ช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันในกลุ่มแบบระยะไกล ในขณะที่ระบบอินเทอร์เน็ต เพิ่งถูกเริ่มใช้ได้ไม่นาน ​ "ถ้า groupware ช่วยเพิ่มผลิตผลในระยะยาวได้ นิยามของสำนักงานอาจเปลี่ยนไป. คุณสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่สมาชิกของกลุ่ม อยู่ที่ใดก็ได้ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง และประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นหมายความว่าคุณจะทำงานได้ทุกที่" ​

ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันมีวิวัฒนาการและเข้ามาบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีผลทำให้เกิดการพัฒนาเป็น Web 2.0 ซึ่งนำเอาโฮสต์ที่มีคุณสมบัติของการทำงานร่วมกัน มาบูรณาการใช้ในเครือข่ายขององค์กรเหล่านี้ รวมถึงฟังก์ชันการทำงาน เช่น การใช้เอกสารร่วมกัน (รวมถึงการแก้ไขกลุ่ม) ปฏิทินของกลุ่มและการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และการประชุมผ่านเว็บอื่น ๆ ในกลุ่ม ​ ​

กรุ๊ปแวร์กับระดับของความร่วมมือ[แก้]

ซอฟต์แวร์เพื่อความร่วมมือกับปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์[แก้]

เครื่องมือจัดการโครงการเพื่อความร่วมมือ[แก้]

ซอฟต์แวร์เพื่อความร่วมมือกับวิธีการลงคะแนน[แก้]

ผู้จัดจำหน่ายกรุ๊ปแวร์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Johnson-Lenz, Peter. "Rhythms, Boundaries, and Containers:". Awakening Technology. สืบค้นเมื่อ 30 April 1990. 

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]