วันตับอักเสบโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วันตับอักเสบโลก ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี มีความมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักถึงตับอักเสบ บี และตับอักเสบ ซี ตลอดจนสนับสนุนการป้องกัน การวินิจฉัยและการรักษาทั่วโลก

มีประชากรโลกประมาณ 500 ล้านคนป่วยเป็นตับอักเสบ บี หรือตับอักเสบ ซี[1] หรือคิดเป็น 1 ใน 12 ของประชากรโลก หากไม่ได้รับการรักษา ตับอักเสบ บีหรือซีอาจนำไปสู่โรคตับแข็งหรือภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้ รวมทั้งมะเร็งตับหรือตับล้มเหลว ขณะที่คนจำนวนมากกังวลว่า ตนจะติดโรคเอดส์มากกว่าตับอักเสบ แต่ในความเป็นจริง ทุกปีมีผู้เสียชีวิตจากตับอักเสบ บีหรือซี 1.5 ล้านคน ซึ่งมากกว่าเสียชีวิตจากเอชไอวี/เอดส์[2]

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 วันตับอักเสบโลกได้รับการสนับสนุนทั่วโลกจากองค์การอนามัยโลก เป็นหนึ่งในสี่วันสร้างความตระหนักด้านสุขภาพ ร่วมกับมาลาเรีย วัณโรคและเอชไอวี/เอดส์[3]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]