วันดาวน์ซินโดรมโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วันดาวน์ซินโดรมโลก
งานฉลองวันดาวน์ซินโดรมโลก ค.ศ. 2013 ที่ ประเทศบราซิล
จัดขึ้นโดย สหประชาชาติ
ประเภทตระหนัก
ความสำคัญตระหนักถึงผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์
วันที่21 มีนาคม
ความถี่ทุกปี
ครั้งแรกค.ศ. 2006

วันดาวน์ซินโดรมโลก (WDSD) ตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี ในวันนี้ องค์การดาวน์ซินโดรมทั่วโลกจะจัดและเข้าร่วมงานที่ต้องการให้สาธารณชนเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับดาวน์ซินโดรม โดยมีการจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 ในประเทศสิงคโปร์ และปัจจุบัน มีการจัดงานขึ้นโดยสมาคมดาวน์ซินโดรม

ประวัติ[แก้]

ดาวน์ซินโดรมได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกเป็นความผิดปกติของโครโมโซมใน ค.ศ. 1959 โดยกุมารแพทย์และนักพันธุศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเจอโรม เลอเจอร์ เด็กทารก 1 คน ใน 733 คนป่วยด้วยโรคดาวน์ซินโดรมแต่กำเนิด[1] ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว มีผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมถึงกว่า 400,000 คน[1]

วันดังกล่าวได้รับการเลือกโดย Down Syndrome International (DSI) เพื่อบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้อย่างเดียวของความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 และถูกใช้โดยมีความหมายเดียวกันกับดาวน์ซินโดรม[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 National Down Syndrome Society, (NDSS) Facts About Down Syndrome.
  2. Down Syndrome International, World Down Syndrome Day.