วัดโพธิ์เผือก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วัดโพธิ์เผือก ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๖๐ หมู่ ๖ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เป็นวัดดั้งเดิมของชาวสวนบางกรวย

ตามประวัติบอกเล่าสร้างขึ้นแต่ครั้งปลายกรุงศรีอยุธยา ประมาณปี ๒๓๐๒ ได้วิสุงคามสีมาครั้งแรกเมื่อ

พ.ศ. ๒๓๐๙ บนเนื้อที่ ๙ ไร่เศษ ยังมีโบสถ์(ปัจจุบันใช้เป็นวิหาร)และพระประธานศิลปะยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นให้เห็น

ปูชนียสถาน/วัตถุที่สำคัญ

อุโบสถ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ พระประธานมารวิชัยหน้าตัก ๖๐ นิ้ว

ใต้โบสถ์ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม รวมทั้งให้ผู้ที่ศรัทธามาลอดโบสถ์สะเดาะเคราะห์

ลูกนิมิตหยก ลูกนิมิตของอุโบสถ์ทั้งหมดเป็นหยกโดย ๘ ลูกฝังไว้ในตำแหน่งเสมาทั้ง ๘ ทิศ ตามพุทธบัญญัติ ลูกที่ ๙ อยู่กลางโบสถ์

ปัจจุบันได้เจาะช่องให้ชมและอธิษฐานสัมผัสรับพลังจากลูกนิมิตได้

วิหาร ใช้เป็นโบสถ์มาจนถึงปี ๒๕๔๐ ภายในมีพระประธานศักดิ์สิทธิ์งดงามมากอายุกว่า ๓๐๐ ปี แกะจากหินทรายแดงลงรักปิดทอง

ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำวัตรและปฏิบัติธรรม


วิหารหลวงพ่อโสธร ประดิษฐานหลวงพ่อโสธรที่เคารพศรัทธาของผู้คนทั่วสารทิศ

ในวิหารยังมีพระสังกัจจายน์ เจ้าแม่กวนอิม เสด็จพ่อร.๕ และท้าวจตุคามรามเทพด้วย


พระสังกัจจายน์ พระสีวลี และเจ้าแม่กวนอิม พระอรหันตสาวก/พระโพธิสัตว์ ที่มีฤทธานุภาพในด้านเสริมโชคชะตา

สร้างความสำเร็จในอาชีพ การงาน การศึกษา และครอบครัว ประดิษฐานอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำหน่อมาจากพุทธคยาโดยตรง


เจ้าอาวาส

  • หลวงพ่ออยู่ ดำรงตำแหน่งก่อนปีพุทธศักราช 2470 - 2482 เป็นเวลาโดยประมาณ 12 ปี
  • หลวงพ่อเหรียญ ดำรงตำแหน่งปีพุทธศักราช 2482 - 2484 เป็นเวลา 2 ปี
  • หลวงพ่อชื้น ดำรงตำแหน่งปีพุทธศักราช 2585 - 2487 เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งท่านย้ายมาจากวัดศรีประวัติ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • หลวงพ่อถม ชมกลิ่น ดำรงตำแหน่งปีพุทธศักราช 2487 - 2490 เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งท่านย้ายมาจากวัดจันทร์
  • หลวงพ่อเฉื่อย ปภสฺสโร ดำรงตำแหน่งปีพุทธศักราช 2491 - 2535 เป็นเวลา 44 ปี
  • พระครูสถิตสมณวัตร (มานิตย์ อินฺทโชโต) ดำรงตำแหน่งปีพุทธศักราช 2535 - 2559 เป็นเวลา 24 ปี
  • พระปลัดนนท์ กิตฺติปญฺโญ (บุญแพ) ดำรงตำแหน่งปีพุทธศักราช 2559 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

พระอาณัติ คนฺธสีโล (ผลขวัญ)