วัดแสนเมืองมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


วัดแสนเมืองมา ตั้งอยู่บ้านมาง ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เดิมชื่อว่า วัดมาง เป็นวัดที่สร้างขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 1 ราว พ.ศ. 2351 [1] สร้างโดยชาวเมืองมาง มณฑลยูนานที่ถูกเจ้าเมืองน่านกวาดต้อนมา วัดสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมไทลื้อลวดลายบนหน้าบ้น ภายในวิหารมีภาพเขียนวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ หลังคาวิหารที่ซ้อนลดกันหลายชั้น ประดับด้วยช่อฟ้า ซึ่งทำเป็นรูปหงษ์แกะสลัก หรือตัวนาคคาบแก้ว นอกนั้นมีการประดับประดาด้วยไม้แกะสลัก

อ้างอิง[แก้]