วัดมูลจินดาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดมูลจินดาราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดคลองห้า
ที่ตั้ง98 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดมูลจินดาราม หรือที่ประชานชนทั่วไปเรียกว่า วัดคลองห้า ตั้งอยู่เลขที่ 98 ริมฝั่งคลองประยูรศักดิ์ หมู่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองห้า ห่างจากตลาดรังสิต 13 กิโลเมตร ตามเส้นทางรังสิต-นครนายก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ 79 ไร่ 65 ตารางวา

ประวัติ[แก้]

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2439 (ร.ศ.115 ค.ศ.1896 จ.ศ.1258) ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 1 ค่ำ เดือน4 มีพระปฏิบัติราชประสงค์ (เป็นชาวฝรั่ง ชาติออสเตรียชื่อมูลเล่อร์)กับนางจีนซึ่งเป็นภรรยา ขออนุญาตสร้างพระอารามเพื่อเป็นที่พำนักอาศัยของพระภิกษุสามเณร และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดได้เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2439 ( ร.ศ. 115 ค.ศ.1896 จ.ศ.1258 ) ตรงกับวันศุกร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 4 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2442 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 8 (หลัง) ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครั้งต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2445 พระปฏิบัติราชประสงค์ ได้ทำหนังสือขอถวายเป็นพระอารามหลวง เมื่อเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จะเสด็จพระราชดำเนินเปิดเมืองธัญบุรี พระองค์ทรงมีพระดำรัสรับสั่งว่า“การที่จะถวายและรับเป็นวัดหลวงนั้นเป็นการที่เกี่ยวข้องกับการบำรุง เช่น ให้นิตยภัต และกฐินเป็นต้น วัดหลวงมีมากแล้ว รัฐบาลไม่อยากจะให้รับ”

าเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2445 ( ร.ศ.121 ค.ศ. 1902 จ.ศ.1264 ) ตรงกับวันศุกร์แรม 1 ค่ำ เดือน 4 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดเมืองธัญบุรี เวลาบ่ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับได้มาหยุดเรือพระที่นั่งที่หน้าสะพานฉนวนหน้าวัด พระปฏิบัติราชประสงค์ได้ลงมารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปประทับภายในอุโบสถ พระปฏิบัติราชประสงค์อ่านกราบถวายบังคมทูลที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณได้ทรงพระราชทานวิสุงคามสีมา พระราชาคณะ ฐานานุกรม เปรียญ เจ้าอธิการ อันดับ คณะรามัญ ได้กระทำสังฆกรรมผูกพัทธสีมา พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศสปิดทองลูกนิมิต และเป็นองค์ประธานประกอบพิธีตัดลูกนิมิตด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง ซึ่งในสมัยนั้นพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประกอบพิธีเกี่ยวกับเรื่องวัดก็เฉพาะพระอารามหลวงเท่านั้น สำหรับนามวัดนั้น พระปฏิบัติราชประสงค์ ได้กราบทูลขอพระราชทานนามวัดต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ก็ได้พระราชทานนามวัดว่า "วัดมูลจินดาราม"โดยมีพระประสงค์ให้สอดคล้องกับท่านผู้มีจิตศรัทธาสร้างวัดคือนายมูลเลอร์(พระปฏิบัติราชประสงค์)และนางจีน ตั้งแต่นั้นมา

อ้างอิง[แก้]