วัดมูลจินดาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
วัดมูลจินดาราม
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ วัดคลองห้า
ที่ตั้ง 98 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วัดมูลจินดารามหรือวัดคลองห้า

ประวัติ[แก้]

 • ความเป็นมาของวัดมูลจินดาราม

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๓๙ (ร.ศ.๑๑๕ ค.ศ.๑๘๙๖ จ.ศ.๑๒๕๘) ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑ ค่ำ เดือน๔ มีพระปฏิบัติราชประสงค์ (เป็นชาวฝรั่ง ชาติออสเตอเลียชื่อมูลเล่อร์)กับนางจีนซึ่งเป็นภรรยา ขออนุญาตสร้างพระอารามเพื่อเป็นที่พำนักอาศัยของพระภิกษุสามเณร และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดได้เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๓๙ ( ร.ศ. ๑๑๕ ค.ศ.๑๘๙๖ จ.ศ.๑๒๕๘ ) ตรงกับวันศุกร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๒ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘ (หลัง) ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ครั้งต่อมาเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ พระปฏิบัติราชประสงค์ ได้ทำหนังสือขอถวายเป็นพระอารามหลวง เมื่อเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จะเสด็จพระราชดำเนินเปิดเมืองธัญบุรี พระองค์ทรงมีพระดำรัสรับสั่งว่า“การที่จะถวายและรับเป็นวัดหลวงนั้นเป็นการที่เกี่ยวข้องกับการบำรุง เช่น ให้นิตยภัต และกฐินเป็นต้น วัดหลวงมีมากแล้ว รัฐบาลไม่อยากจะให้รับ”

 • กาลต่อมา

ครั้งต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๕ ( ร.ศ.๑๒๑ ค.ศ. ๑๙๐๒ จ.ศ.๑๒๖๔ ) ตรงกับวันศุกร์แรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดเมืองธัญบุรี โดยแต่งเครื่องแบบทหารเต็มยศ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร รัชกาลที่ ๖ และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จโดยรถพระที่นั่งจากพระราชวังสวนดุสิต ถึงสถานีรถไฟสามเสน เสด็จประทับรถพระที่นั่งโดยมีรถไฟใช้ฝีจักรจูงรถพระที่นั่งออกจากสถานีรถไฟสามเสนเวลาหนึ่งโมงเช้า ถึงสถานีรถไฟคลองรังสิต เวลาสองโมงเช้า พันโทพระฤทธิจักรกำจร ผู้ว่าราชการเมืองธัญบุรี ได้นำดอกไม้ธูปเทียน และเครื่องสักการบูชาทูลเกล้าถวาย อัญเชิญเสด็จเข้าสู่เมืองธัญบุรี โดยเรือพระที่นั่งชื่อ “สมจิตหวัง” โดยมีเรือกลไฟลากจูงถึงเมืองธัญบุรี เมื่อเวลาสี่โมงเช้า เมื่อเรือพระที่นั่งเทียบท่าเมืองธัญบุรีแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประทับ ณ ห้องเจริญพระพุทธมนต์ ทรงจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และทรงศีล พอได้เวลาห้าโมงเช้าได้ พระฤกษ์แล้ว ทรงประกอบพิธีทรงชักเชือกเปิดแพรคลุมป้ายชื่อเมืองพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ทหารกองเกียรติยศบรรเลงเพลงมหาฤกษ์มหาชัย ชักธงประจำเมืองขึ้นสู่ยอดเสา เสร็จจากพรราชพิธีเปิดเมืองธัญบุรีแล้ว เวลาบ่ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับได้มาหยุดเรือพระที่นั่งที่หน้าสะพานฉนวนหน้าวัด พระปฏิบัติราชประสงค์ได้ลงมารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปประทับภายในอุโบสถ พระปฏิบัติราชประสงค์อ่านกราบถวายบังคมทูลที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณได้ทรงพระราชทานวิสุงคามสีมา พระราชาคณะ ฐานานุกรม เปรียญ เจ้าอธิการ อันดับ คณะรามัญ ได้กระทำสังฆกรรมผูกพัทธสีมา พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศสปิดทองลูกนิมิต และเป็นองค์ประธานประกอบพิธีตัดลูกนิมิตด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง ซึ่งในสมัยนั้นพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประกอบพิธีเกี่ยวกับเรื่องวัดก็เฉพาะพระอารามหลวงเท่านั้น สำหรับนามวัดนั้น พระปฏิบัติราชประสงค์ ได้กราบทูลขอพระราชทานนามวัดต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ก็ได้พระราชทานนามวัดว่า “วัดมูลจินดาราม” โดยมีพระประสงค์ให้สอดคล้องกับท่านผู้มีจิตศรัทธาสร้างวัดคือนายมูลเลอร์(พระปฏิบัติราชประสงค์)และนางจีน ตั้งแต่นั้นมา

คณะสงฆ์บริหารงานในปัจจุบัน[แก้]

 • ๑ พระครูวิธานวรานุกิจ เจ้าอาวาสวัดมูลจินดาราม
 • ๒ พระมหาบุญใหล ญาณวีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมูลจินดาราม
 • ๓ พระครูวินัยธรสุธินันท์ กนฺตวีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมูลจินดาราม
 • ๔ พระมหาประเสริฐ สีลเสฏฺโฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมูลจินดาราม


มีพระภิกษุในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๒๓ รูป

สถานที่หรือตำแหน่งของวัดมูลจินดาราม[แก้]

วัดมูลจินดารามหรือที่ประชานชนทั่วไปเรียกว่า วัดคลองห้า ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘ ริมฝั่งคลองประยูรศักดิ์ หมู่ ๓ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองห้า ห่างจากตลาดรังสิต ๑๓ กิโลเมตร ตามเส้นทางรังสิต-นครนายก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๗๙ ไร่ ๖๕ ตารางวา

แผนพัฒนาวัดมูลจินดาราม[แก้]

 • วัดมูลจินดาราม ส่งพระครูสอนศีลธรรมประจำโรงเรียนเข้าไปสอนในโรงเรียนวัดมูลจินดาราม จำนวน  ๔  รูป
 •   สร้างกุฏิพักสงฆ์  ๓  ชั้น  ๘๐ ห้อง ใช้งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท    
 • สร้างเมรุขึ้นมาใหม่ เพื่อทดแทนเมรุเก่าเพื่อปรับทัศนียภาพหน้าวัดใช้งบประมาณ ประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
 •   สร้างอุโบสถ ๒ ชั้นขึ้นมาใหม่ทดแทนอุโบสถหลังเก่าเพราะหลังเก่าชำรุดซุดโทรมมากเพราะเป็นอุโบสถยุคสมัย  ร.๕  ใช้งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 • สร้างวิหารครอบพระยืนปางถวายเนตร ใช้งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ในอนาคตข้างหน้าอันไม่นานนี้วัดมูลจินดารามมีแผนพัฒนาวัดไว้  ๔ โครงการใหญ่ๆ ซึ่งจะต้องใช้ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)