วงจรลบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วงจรลบ(Subtractor) เป็นวงจรเชิงผสม ที่ใช้ลบเลขฐาน2 ซึ่งเป็นหน่วยคำนวณและตรรกะ ชนิดหนึ่ง

การลบในเลขฐานสอง[แก้]

การลบในเลขฐานสองนั้นทำได้สองวิธี

  • ใช้การลบเหมือนปกติโดยมีการยืมมาเหมือนลบเลขฐานสิบ อาทิ 101-011=010 (5-3=2) โดยเลขหนึ่งในตัวหนาจะถูกเลขศูนย์ยืมเนื่องจากใช้ศูนย์เป็นตัวตั้งและหนึ่งเป็นตัวลบไม่ได้
  • การกลับคอมพลิเมนต์และบวก โดยการใช้สมบัติ A-B=A+(-B) เราสามารถหาคอมพลิเมนต์หรือผกผันเชิงบวกของตัวลบนั้นแล้วค่อยนำมาบวกกับตัวตั้ง ทั้งนี้การหาตัวผกผันการบวกนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการบรรยายตัวเลขนั้นๆ ในที่นี้จะแสดงการลบเลขแบบ two's complement
วิธีการ ตัวอย่าง (101-011:5-3)
  1. ใส่เลขศูนย์เป็นบิตแสดงเครื่องหมาย(sign bit) หมายถึงเป็นจำนวนเต็มบวก
  2. หาตัวผกผันเชิงบวกของตัวลบโดยใน two's complement จะทำการกลับบิตทั้งหมดและบวกหนึ่ง
  3. นำเลขทั้งสองมาบวกกันตามปกติ และตัดบิตที่เกินทิ้ง

0101-0011
-0011=1100+1=1101
0101+(1101) =10010
ตัดบิตที่เกินทิ้งตอบ 0010 (2)

ดูเพิ่ม[แก้]