หน่วยคำนวณและตรรกะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สัญลักษณ์ของหน่วยคำนวณและตรรกะ

หน่วยคำนวณและตรรกะ (อังกฤษ: Arithmetic Logic Unit: ALU) เป็นวงจรเชิงผสมรูปแบบหนึ่งโดยออกแบบมา เพื่อให้ทำตัวเองเป็นวงจรที่ดำเนินการทางการคำนวณ (Arithmetic) และตรรกะ (Logic) ได้ โดยมีสัญญาณคำสั่ง (command) เป็นตัวควบคุม ถูกเสนอครั้ง จอห์น ฟอน นอยมันน์ในขณะที่ออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ Princeton Institute of Advanced Studies (IAS) เครื่องคอมพิวเตอร์ IAS ของเขานี้ได้รวมแนวคิดต่างๆของเขา รวมถึงการสร้าง หน่วยคำนวณและตรรกะ อีกด้วย ตัวจอห์น ฟอน นอยมันน์ เชื่อว่าคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีส่วนหน่วยคำนวณและตรรกะ เพื่อยืนยันและปรับแก้ได้ซึ่งความสามารถทางการคำนวณและตรรกะของคอมพิวเตอร์เหล่านั้น