ลำดับเรื่องในจักรวาลของอสิมอฟ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ยุคปฐมกาล[แก้]

ศักราช เรื่อง ชื่อหนังสือ จากเรื่อง ผู้แปล/ผู้แต่ง
ค.ศ.1995 "ผิดพลาด" ไม่เคยตีพิมพ์ "Fault-Intolerant" ดีเมอร์เซล
ค.ศ.1995 "เพื่อนรัก" ไม่เคยตีพิมพ์ "A Boy's Best Friend" ดีเมอร์เซล
ค.ศ.1998 "ร็อบบี้ที่รัก" ข้าคือหุ่นยนต์#1 "Robbie" ธีรวินท์
ค.ศ.2006 "หุ่นยนต์เอแอล-76 พลัดถิ่น" ข้าคือหุ่นยนต์#2 "Robot AL-76 Goes Astray" กุลติ
ค.ศ.2010 "จับปุ่มเอใส่ช่องบี" สายเลือดดวงดาว "Insert Knob A in Hold B" ชัยคุปต์
ค.ศ.2015 "สมดุล" ข้าคือหุ่นยนต์#1 "Runaround" ธีรวินท์
ค.ศ.2015 "หุ่นยนต์เจ้าปัญญา" ข้าคือหุ่นยนต์#1 "Reason" ธีรวินท์
ค.ศ.2016 "พยุหะหุ่นยนต์" ข้าคือหุ่นยนต์#1 "Catch That Rabbit" ธีรวินท์
ค.ศ.2016 "Safety First" Johnny Pez
ค.ศ.2021 "เฮอร์บี้" ข้าคือหุ่นยนต์#1 "Liar!" ธีรวินท์
ค.ศ.2023 "รับประกันคุณภาพ" ข้าคือหุ่นยนต์#2 "Satisfaction Guaranteed" กุลติ
ค.ศ.2024 Foundation's Friends "Balance" Mike Resnick
ค.ศ.2025 "เลนนี่" ข้าคือหุ่นยนต์#2 "Lenny" กุลติ
ค.ศ.2026 Foundation's Friends "Blot" Hal Clement
ค.ศ.2029 "เนสเตอร์ 10" ข้าคือหุ่นยนต์#1 "Little Lost Robot" ธีรวินท์
ค.ศ.2030 "การเดินทางระหว่างดวงดาว" ข้าคือหุ่นยนต์#1 "Escape!" ธีรวินท์
ค.ศ.2031 Gold "Cal"
ค.ศ.2032 "หลักฐาน" ข้าคือหุ่นยนต์#1 "Evidence" ธีรวินท์
ค.ศ.2032 Foundation's Friends "PAPPI" Sheila Finch
ค.ศ.2033 "เสี่ยง" ข้าคือหุ่นยนต์#2 "Risk" กุลติ
ค.ศ.2034 "ทาสต้นฉบับ" ข้าคือหุ่นยนต์#2 "Galley Slave" กุลติ
ค.ศ.2035 "กฎข้อที่ 1" ข้าคือหุ่นยนต์#2 "First Law" กุลติ
ค.ศ.2036 Foundation's Friends "Plato's Cave" Poul Anderson
ค.ศ.2052 "เครื่องจักร" ข้าคือหุ่นยนต์#1 "The Evitable Conflict" ธีรวินท์
ค.ศ.2052 "มุมมองที่ต่างกัน" ไม่เคยตีพิมพ์ "Point of View" ดีเมอร์เซล
ค.ศ.2055 "ความฝันของหุ่นยนต์" ไม่เคยตีพิมพ์ "Robot Dreams" ดีเมอร์เซล
ค.ศ.2058 "ข้าคือหุ่นยนต์" ข้าคือหุ่นยนต์#1 I, Robot ธีรวินท์
ค.ศ.2063 "เจน" กาแลคซี่ 8 "Feminine Intuition" วัชรกฤษณ์ นพคุณ
ค.ศ.2065 Foundation's Friends "The Fourth Law of Robotics" Harry Harrison
ค.ศ.2090 "คริสต์มาสที่ปราศจากร็อดนีย์" ไม่เคยตีพิมพ์ "Christmas Without Rodney" ดีเมอร์เซล
ค.ศ.2120 "ลูกรัก" ไม่เคยตีพิมพ์ "Kid Brother" ดีเมอร์เซล
ค.ศ.2140 Robots in Time (หกเล่ม:ไม่เคยตีพิมพ์)
 1. Predator
 2. Marauder
 3. Warrior
 4. Dictator
 5. Emperor
 6. Invader
William F. Wu
ค.ศ.2150 "Light Verse"
 • Buy Jupiter and Other Stories
 • The Complete Robot
 • Robot Dreams
ค.ศ.2170 "ผิดคาด" ไม่เคยตีพิมพ์ "Too Bad!" ดีเมอร์เซล
ค.ศ.2180 "ฤๅเจ้ารู้ มนุษย์นั้นเป็นฉันใด?" กาแลคซี่ 9 "That Thou Art Mindful of Him" อัทธา เอี่ยมวนานนทชัย์
ค.ศ.2200 Foundation's Friends "Carhunters of the Concrete Prairie" Robert Sheckley
ค.ศ.2160-2360 "มนุษย์สองร้อยปี"
 • มนุษย์สองร้อยปี
 • ข้าคือหุ่นยนต์#1
"The Bicentennial Man" ชัยคุปต์

ยุคอวกาศ[แก้]

ศักราช เรื่อง ชื่อหนังสือ จากเรื่อง ผู้แปล
ค.ศ.2425 ปฐมภพ กาแลคซี่ 8 "Mother Earth"
ค.ศ.3421 นครโลหะ นครโลหะ The Caves of Steel ระเริงชัย
ค.ศ.3422 นครสุริยะ นครสุริยะ The Naked Sun ประหยัด โภคะฐิติยุกต์
ค.ศ.3423 "Mirror Image"
ค.ศ.3424 Foundation's Friends "Strip-Runner" Pamela Sargent
ค.ศ.3424 นครอรุณรุ่ง นครอรุณรุ่ง The Robots of Dawn กุลติ
ค.ศ.3604 Robot City (หกเล่ม:ไม่เคยตีพิมพ์)
 1. Odyssey
 2. Suspicion
 3. Cyborg
 4. Prodigy
 5. Refuge
 6. Perihelion
ค.ศ.3605 Robots and Aliens (หกเล่ม:ไม่เคยตีพิมพ์)
 1. Changeling
 2. Renegade
 3. Intruder
 4. Alliance
 5. Maverick
 6. Humanity
ค.ศ.3620 Mirage Mark W. Tiedemann
ค.ศ.3624 นครหุ่นยนต์ นครหุ่นยนต์ Robots and Empire ระเริงชัย
ค.ศ.3730 Caliban Roger MacBride Allen
ค.ศ.3731 Inferno Roger MacBride Allen
ค.ศ.3736 Utopia Roger MacBride Allen

ยุคจักรวรรดิ[แก้]

ศักราช เรื่อง ชื่อหนังสือ จากเรื่อง ผู้แปล
ค.ศ.4850 ดาวดั่งธุลี The Stars, Like Dust ปฏิยุกต์
ค.ศ.11129 ลาแล้วโลก The Currents of Space ระเริงชัย
ค.ศ.12411
จ.ศ.826
ปถวีกลางเวหน Pebble in the Sky อิศรอักษร
จ.ศ.977-978 The Early Asimov "Blind Alley"
จ.ศ.12020 กำเนิดสถาบันสถาปนา Prelude to Foundation ดร.ยรรยง เต็งอำนวย
จ.ศ.12028 "อีโท เดมเมอร์เซล" สู่เส้นทางสถาบันสถาปนา "Eto Demerzel" ดร.ยรรยง เต็งอำนวย
จ.ศ.12028 สุดหนทางสถาบันสถาปนา Foundation's Fear (Gregory Benford) ดร.ยรรยง เต็งอำนวย
จ.ศ.12038 "คลีออนที่ 1" สู่เส้นทางสถาบันสถาปนา "Cleon I" ดร.ยรรยง เต็งอำนวย
จ.ศ.12048 "ดอร์ส วีนาบิลิ" สู่เส้นทางสถาบันสถาปนา "Dors Venabili" ดร.ยรรยง เต็งอำนวย
จ.ศ.12058 "วอนด้า เซลด็อน" สู่เส้นทางสถาบันสถาปนา "Wanda Seldon" ดร.ยรรยง เต็งอำนวย
จ.ศ.12067 ฝ่าวิกฤตสถาบันสถาปนา Foundation and Chaos (Greg Bear) ดร.ยรรยง เต็งอำนวย
จ.ศ.12067 "นักอนาคตประวัติศาสตร์" สถาบันสถาปนา "The Psychohistorians" บรรยงก์
จ.ศ.12068 ชัยชนะของสถาบันสถาปนา Foundation's Triumph (David Brin) ดร.ยรรยง เต็งอำนวย
จ.ศ.12069 "บทส่งท้าย" สู่เส้นทางสถาบันสถาปนา "Epilogue" ดร.ยรรยง เต็งอำนวย
จ.ศ.12067-12070 Foundation's Friends "The Originist" (Orson Scott Card)

ยุคสถาบันสถาปนา[แก้]

สภาปนศักราช (ส.ศ.) เริ่มนับตั้งแต่ ฮาริ เซลดอน ประกาศตั้งสถาบันสถาปนาในปีจักรวาลศักราช (จ.ศ.)ที่ 12068

ศักราช เรื่อง ชื่อหนังสือ จากเรื่อง ผู้แปล
ส.ศ.49-50 "คณะผู้สร้างเอ็นไซโคลปิเดีย" สถาบันสถาปนา The Encyclopedists" บรรยงก์
ส.ศ.79-80 "นายกเทศมนตรี" สถาบันสถาปนา "The Mayors" บรรยงก์
ส.ศ.132 "กลุ่มพ่อค้า" สถาบันสถาปนา "The Traders" บรรยงก์
ส.ศ.154-160 "จ้าวแห่งพ่อค้า" สถาบันสถาปนา "The Merchant Princes" บรรยงก์
ส.ศ.195-196 "ท่านนายพล" สถาบันสถาปนาและจักรวรรดิ "The General" บรรยงก์
ส.ศ.268 Foundation's Friends "Trantor Falls" (Harry Turtledove)
ส.ศ.310-311 "มโนมัย" สถาบันสถาปนาและจักรวรรดิ "The Mule" บรรยงก์
ส.ศ.316 "การค้นหาของมโนมัย" สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง "Search by the Mule" บรรยงก์
ส.ศ.376-377 "การค้นหาของสถาบันสถาปนา" สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง "Search by the Foundation" บรรยงก์
ส.ศ.498 สถาบันสถาปนาและปฐมภพ Foundation's Edge ทศพล
ส.ศ.498 สถาบันสถาปนาและโลก Foundation and Earth จตุพล
ส.ศ.498 "After Earth" (Johnny Pez)
ส.ศ.1000 "The Imperial Conference" (Alexander J. Vincent)
ส.ศ.1056 Foundation's Friends "Foundation's Conscience" (George Zebrowski)
ส.ศ.1302
 • The Best of Randall Garrett
 • Takeoff [both are Randall Garrett collections]
"No Connections" (Randall Garrett)