ลัทธิมอนโร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจมส์ มอนโร ประธานาธิบดี คนที่ 5 ของสหรัฐอเมริกา

ลัทธิมอนโร (อังกฤษ: Monroe Doctrine) คือแถลงการณ์ที่ตั้งชื่อตามอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เจมส์ มอนโร ที่ได้แถลงการณ์ไว้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1823 โดยกล่าวถึงจุดมุ่งหมายที่จะนำพาประเทศให้อยู่ในความ สงบ และ โดดเดี่ยว และไม่ต้องการให้ชาติยุโรปเข้ามาแทรกแซงทางด้านการเมือง หรือแสวงหาดินแดนในทวีปอเมริกา ซึ่ง อังกฤษ ฝรั่งเศส ปรัสเซีย รัสเซีย และ จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่สเปน ในการปราบกบฏอาณานิคมทั้งในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ อันเป็นความพยายามของชาติต่าง ๆ ในการแสวงหาโอกาสครองครองดินแดนในแถบนี้

แถลงการณ์ฉบับนี้เป็นนโยบายต่างประเทศของสหรัฐ มีหลักการณ์สำคัญดังนี้

  1. สหรัฐอเมริกาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาณานิคมของสเปนในทวีปอเมริกา
  2. ถ้าประเทศใดในทวีปยุโรปเข้ามายุ่งเกี่ยว กดขี่ประเทศในอเมริกา สหรัฐอเมริกาจะถือว่าการกระทำของประเทศนั้น เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ และ ความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา
  3. สหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมให้ประเทศใดในทวีปยุโรปเข้ามาแสวงหาอาณานิคมในทวีปอเมริกาอีกต่อไป
  4. สหรัฐอเมริกาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในประเทศของทวีปยุโรป