รายพระนามพระมหากษัตริย์ชวา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือรายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรต่าง ๆ ใน เกาะชวา

เนื้อหา

ผู้ปกครองชวาทวิพา[1][แก้]

 • เตียวเปียน (เทววรมัน?) (fl. 132)

ผู้ปกครองตะรุมนะกาหรา[2][แก้]

 • พิณพาหุ (ศตวรรษที่ 4-5)
 • ปุรณวรมัน (ต้นศตวรรษที่ 5) [พระราชนัดดา?]
 • โป ถัว เจีย (fl. 424)
 • ทวารวรมัน (?)[โปรดขยายความ] (fl. 435)

ประมุขแห่งอาณาจักรซุนดา[3][แก้]

 • ชัยภูบดี (fl. 1030)
 • ประภูมหาราชวังศา (?-1357)
 • หยัง บุนิโศรา (สำเร็จราชการ 1357-?)
 • ประภูนิสกาลาวาศตู กัญจะนา [son of Prabu Maharaja Wangsa]
 • ระหยัง เทวะ นิศกาลา [son]
 • ศรี บาดุกามหาราช (1482-1521) [son]
 • ประภู ศุรวิเศษ [son]
 • ประภู ระตูเทวตา
 • สังระตูสักสิ
 • โตฮาน ดิ มาจยา
 • นุษิยามาลย์ (c. 1559/67-1579)
 • The Sunda Kingdom was conquered by Banten

ประมุขชวาโบราณ[4][แก้]

ราชวงศ์ไศเลนทร์[6][แก้]

ผู้ปกครองแห่งชวาตะวันออกโบราณ [7][แก้]

 • เทวสิงห์ (7th or 8th century)
 • กัจจายนะ (8th century) [โอรส]
 • อ[ ... ]นานะ (fl. 760) [นัดดา]

ผู้ปกครองแห่งจังกาหลา[8][แก้]

 • มาปันหยี กราสกัน (1042–1052) [son of Airlangga]
 • มาปันหยี อลันจัง อาห์เยส (1052-c. 1059) [อนุชา]
 • สมาโรตม์ศาหะ (fl. 1059) [อนุชา]

ผู้ปกครองอาณาจักรเกดิรี[9][แก้]

 • สมรวิชัย (1042-?) [son of Airlangga]
 • ชัยวรสา (fl. 1104)
 • ภาเมสวรา (fl. 1117-1130)
 • ชัยภัย (fl. 1135-1157)
 • สารเวสวรา(fl. 1159-1161)
 • อารีอิศวรา (fl. 1171-1174?)
 • กรอนคารียทิพ,กันฑรา (fl. 1181)
 • คาเมสวรา (fl. 1182?-1185)
 • เกอร์ทาชัย, ดังดัง เกนดิส (ก่อน 1194-1222)
 • เกดิรีถูกผนวกโดยอาณาจักรสิงหะส่าหรี 1222-1292
 • ชัยขัติวัง (1292–1293)

ผู้ปกครองอาณาจักรสิงหะส่าหรี[10][แก้]

ผู้ปกครองจักรวรรดิมัชปาหิต[11][แก้]

# พระนาม พระรูป ประสูติ-สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล รวมรัชสมัย ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
1
กะหรัตราชสา (ระเด่นวิชัย)
Illustration of Raden Wijaya.jpg
 ?


1309
1294
1309
15 ปี
2
ชัยนะกาหรา (กลเกเมต)
 ?


1328
1309
1328
21 ปี
พระโอรส
3
ตรีภุวัน วิชัยตุงคเทวี
Parvati Majapahit 1.JPG
ก่อน 1309


หลัง 1350
1328
1350
22 ปี
พระขนิษฐา
4
ราชสานะกาหรา (ฮะยัม วูรุก)
Illustration of Hayam Wuruk.jpg
1334


1389
(54-55 พรรษา)
1350
1389
39 ปี
พระโอรส
5
วิกรมวรธรรม์ (เภร หยัง วิเศษะ)
 ?


1427
1389
1427
34 ปี
พระภาคิไนย
6
สุหิตา
Suhita.jpg
หลัง 1406


1447
1427
1447
20 ปี
พระธิดา
7
กะหรัตวิชัย (วิชัยปรกรมวัฒนา)
 ?


1451
1447
1451
4 ปี
พระอนุชา
8
ราชสาวรธรรม์ (สินะกาหรา)
 ?


1456
1451
1456
5 ปี
พระโอรส
9
กฤศวรธรรม์ (หยัง ปูร์วิเศษา)
 ?


1466
1456
1466
10 ปี
พระโอรส
10
สิงหวิกรมวรธรรม์ (Bhre Pandan Salas)
 ?


1468
1466
1468
2 ปี
พระอนุชา
11
กิรินทราวรธรรม์ รณวิชัย
 ?


1788
1468
1478
10 ปี
พระโอรส,
 • ภัทรวิชัย (fl. 1513) [นัดดาในราชสาวรธรรม์]
 • ปาเต๊ะ อุดร(fl. 1516) [of the patih family]
 • เสียเมืองแก่อาณาจักรดีมัก

ผู้ปกครองแห่งบลามบันกัน[12][แก้]

สุลต่านแห่งดีมัก[13][แก้]

 • ปาเต๊ะ รอดีมที่ 1 (Arya Sumangsang) (late 15th century-1504?)
 • ปาเต๊ะ รอดีมที่ 2 (Arya Trenggana) (c. 1504-1518) [son]
 • ปาเต๊ะ อุนุส (c. 1518-1521) [brother-in-law]
 • ปาเต๊ะ รอดีมที่ 2 (Arya Trenggana) (second time, c. 1521-1546)
 • สุนัน ประวาตา (c. 1546-1549) [son]
 • ปะเงหรัน เกดิรี (c. 1549-?) [nephew]
 • ปะเงหรัน มาส จุรุ(?-1588; died 1604) [son]

ประมุขแห่งปาหยัง [14][แก้]

ผู้ปกครองอาณาจักรกิรี (ใน เกรสิก)[15][แก้]

ผู้ปกครองอาณาจักรสุราบายา[16][แก้]

ดูเพิ่มเติมที่: อาณาจักรสุราบายา
 • คเย สินุหัน งามเปลเดนตา (ปะแงหรัน รัคมาน) (c. 1500)
 • เปกัต ตันดา เตรุง (ปาเต๊ะ ภูภัท?) (fl. 1513?)
 • ปะแงหรัน ตันดุงมูชู [โอรส]
 • ปะแงหรัน แลนา [โอรส]
 • ปะแงหรัน เจบุก [โอรส]
 • ปะแงหรัน วรรณกรามา (วีรยกรม?) (late 16th century) [son]
 • ปาเนมบาหัน ราม [โอรส]
 • ปะแงหรัน สุราบายา [โอรส]
 • ปะแงหรัน สัญชัย [อนุชา]
 • ระเด่นชัยเลงการา (?-1625; สวรรคต 1630)
 • สุระบายา ถูกพิชิตโดยรัฐสุลต่านมะตะรัม (1625)

ผู้ปกครองปาสูรวน[17][แก้]

 • เมนัก เซเปตัก (fl. 1513) [โอรสในปาเต๊ะอุดรแห่งมัชปาหิต]
 • อติปาตี เดงกล [โอรส]
 • อติปาตี เปกิด (?-1614) [โอรสเจ้าสุระบายา]
 • กี เกเด กาปูลันกัน (สำเร็จราชการแทน 1614?-1616/17)
 • ปาสูรวนถูกพิชิตโดยมะตะรัมในค.ศ. 1616 หรือ 1617
 • สุระปาตี, วีระเนกาหราที่ 1 (1686–1706)
 • วีระเนกาหนาที่ 2 (1706–1707) [โอรส]
 • ปาสูรวนถูกพิชิตโดยบริษัทอินเดียตะวันออกดัตช์

ผู้ปกครองอาณาจักรทูบัน[18][แก้]

 • คเย อารยปาปรีหงัน
 • ระเด่นอารยรังกาลาเว (c. 1300) [นัดดา]
 • ศิราลาเว [โอรส]
 • ระเด่นอารยสีรเวเย็ง [โอรส]
 • สิราเลนะ [โอรส]
 • ระเด่นอารยติกาหรา [โอรส]
 • อารยเทจา [ชามาดา]
 • ระเด่นอารยวิลาติกทา (Pate Vira) (fl. 1513) [son]
 • คเย อารยนคราเสนา [grandson-in-law]
 • คเย อารย เกเกลัง [โอรส]
 • คเย อารย บาตูบัง [โอรส]
 • ปะแงหรัน อารย บาเลโวท [โอรส]
 • ปะแงหรัน เสการ์ ตันจัง [โอรส]
 • ปะแงหรัน งังสา [อนุชา]
 • ปะแงหรัน อารย พามาลัด (fl. c. 1587) [โอรสปะแงหรัน เสการ์ ตันจัง]
 • อารย ศาเลมเป [อนุชา]
 • ปะแงหรัน ดาเลม (?-1619) [โอรสปะแงหรัน อารย พามาลัด]
 • ทูบันถูกพิชิตโดยมะตะรัม

ประมุขแห่งสิเรบน[แก้]

 • สุนัน กุหนุง ชาตี (Fattahillah or Faletehan) พระนามเดิม ปะแงหรัน ซะรีฟ หิดายาตุลลาห์ (1527–1570)
 • ปะเนมบาหันระตู (c. 1570-1650) [พระราชปนัดดา]
 • ปะเนมบาหัน คิรีลัย (c. 1650-1662) [พระนัดดา]
 • สิเรบน ถูกแบ่งเป็น เกระตอน กะเสปูหัน เกระตอน คาโนมาน และ เกระตอน กาซิเรโบนาน (ปะเนมบาหัน สิเรบน)

ประมุขแห่งสิเรบน, เกระตอน กะเสปูหัน[19][แก้]

 • สุลต่าน เซปูห์ที่ 1 เซียมซุดดิน (1662–1697) [โอรสปะเนมบาหัน คิรีลัย]
 • สุลต่าน เซปูห์ที่ 2 ญะมาลุดดิน (1697–1723) [โอรส]
 • สุลต่าน เซปูห์ที่ 3 มูฮัมหมัด ไซนุดดิน (1723–1753) [โอรส]
 • สุลต่าน เซปูห์ที่ 4 มูฮัมหมัด ไซนุดดิน (1753–1773) [โอรส]
 • สุลต่าน เซปูห์ที่ 5 ไซปุดดิน (1773–1786) [โอรส]
 • สุลต่าน เซปูห์ที่ 6 (1786–1791) [อนุชา]
 • สุลต่าน เซปูห์ที่ 7 โยฮารุดดิน (1791–1816) [โอรส]
 • สุลต่าน เซปูห์ที่ 8 เซียมซุดดีน (1816–1819; สุลต่านในนาม 1819-1843) (อนุชา)
 • สุลต่านในนามหลังค.ศ. 1819
 • สุลต่าน เซปูห์ที่ 9 รายา เซียมซุดดีน (1843–1853) [โอรส]
 • สุลต่าน เซปูห์ที่ 10 รายา ธิปดี สาเตรีย (1853–1875) [โอรส]
 • ปะแงหรัน ชัยวิกรรตถะ (สำเร็จราชการ 1875-1880) [อนุชา]
 • สุลต่าน เซปูห์ที่ 11 รายา อรรถมายา (1880–1885) [อนุชา]
 • สุลต่าน เซปูห์ที่ 12 Raja Aluda Tajularifin (1885–1942) [โอรส]
 • สุลต่าน เซปูห์ที่ 13 Raja Rajaningrat (1942–1969) [โอรส]
 • สุลต่าน เซปูห์ที่ 14 Pangeran Raja Adipati Maulana Pakuningrat (1969–2010) [โอรส]
 • สุลต่าน เซปูห์ที่ 15 Arif Natiningrat (2010-) [โอรส]

ประมุขแห่งสิเรบน, เกระตอน คาโนมาน[20][แก้]

ประมุขแห่งสิเรบน, สายปะเนมบาหัน[21][แก้]

 • ปะเนมบาหัน สิเรบนที่ 1 มูฮัมหมัดนาสรุดดีน (1662–1714) [son of Pangeran Giri Laya]
 • ปะเนมบาหัน สิเรบนที่ 2 มูฮัมหมัด มูฮายิดดีน (1725–1731) [โอรส]
 • ปะเนมบาหัน สิเรบนที่ 3 มูฮัมหมัด ทาอีร์ ยารินี ซาบิริน (1752–1773) [โอรส]

ประมุขแห่งสิเรบน, เกระตอน กาซิเรโบนาน[22][แก้]

ประมุขแห่งบันเทน[23][แก้]


สุลต่านมะตะรัม[24][แก้]

# พระนาม พระรูป ประสูติ-สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล รวมรัชสมัย ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
1
คเย เกเด ปามานาหัน
 ?


1584
1558
1584
24 ปี
2
ปาเนมบาหัน เสนาปาติ อินกาลากา
Lukisan Panembahan Senopati.png
 ?


1601
1584
1601
17 ปี
พระโอรส
3
ปาเนมบาหัน เสดา อิง คราพยัคฆ์
 ?


1613
1601
1613
12 ปี
พระโอรส
4
สุลต่านอากุง
Sultan Agung.jpg
1593


1645
(52 พรรษา)
1613
1646
33 ปี
พระโอรส
5
อะหมังกุรัตที่ 1
Tegal Arum Grave of Amangkurat I.jpg
 ?


1703
1646
1677
31 ปี
พระโอรส
6
อะหมังกุรัตที่ 2
COLLECTIE TROPENMUSEUM Schildering voorstellende de moord op kapitein Tack in Kartasura TMnr H-796.jpg
 ?


1677
1677
1703
26 ปี
พระโอรส
7
อะหมังกุรัตที่ 3
 ?


1734
1703
1708
5 ปี
พระโอรส
8
ปากูบูโวโนที่ 1
 ?


1719
1704
1719
15 ปี
พระปิตุลา
9
อะหมังกุรัตที่ 4
 ?


1726
1719
1726
13 ปี
พระโอรส
10
ปากูบูโวโนที่ 2
1711


1749
(38 พรรษา)
1726
1749
23 ปี
พระโอรส
11
ปากูบูโวโนที่ 3
1732


1788
(56 พรรษา)
1749
1755
6 ปี
พระโอรส,

สุสุฮูนันแห่งสุระการ์ตา[25][แก้]

# พระนาม พระรูป ประสูติ-สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล รวมรัชสมัย ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
1
ปากูบูโวโนที่ 3
24 กุมภาพันธ์ 1732


26 กันยายน 1788
(56 พรรษา)
1755
26 กันยายน 1788
33 ปี
สุลต่านมะตะรัม
2
ปากูบูโวโนที่ 4
2 กันยายน 1768


2 ตุลาคม 1820
(52 พรรษา)
26 กันยายน 1788
2 ตุลาคม 1820
32 ปี
พระโอรส
3
ปากูบูโวโนที่ 5
1758


5 กันยายน 1823
(65 พรรษา)
2 ตุลาคม 1820
5 กันยายน 1823
2 ปี
พระโอรส
4
ปากูบูโวโนที่ 6
Sri Susuhunan Pakubuwono VI.jpg
26 เมษายน 1807


2 มิถุนายน 1849
(52 พรรษา)
5 กันยายน 1823
1830
26 ปี
พระโอรส
5
ปากูบูโวโนที่ 7
Pakoe Boewono VII van Soerakarta.jpg
28 กรกฎาคม 1796


10 พฤษภาคม 1858
(61 พรรษา)
1830
10 พฤษภาคม 1858
12 ปี
พระปิตุลา
6
ปากูบูโวโนที่ 8
Pakoe Boewono VIII van Soerakarta.jpg
20 เมษายน 1789


28 ธันวาคม 1861
(72 พรรษา)
10 พฤษภาคม 1858
28 ธันวาคม 1861
3 ปี
พระเชษฐา
7
ปากูบูโวโนที่ 9
COLLECTIE TROPENMUSEUM Portret van de Soesoehoenan 'Pakoe Boewono IX'. TMnr 60005145.jpg
22 ธันวาคม 1830


16 มีนาคม 1893
(63 พรรษา)
28 ธันวาคม 1861
16 มีนาคม 1893
31 ปี
พระโอรสในปากูโวโนที่ 6
8
ปากูบูโวโนที่ 10
COLLECTIE TROPENMUSEUM Studioportret van Pakoe Boewono X Susuhunan van Solo TMnr 60034669.jpg
29 พฤศจิกายน 1866


22 กุมภาพันธ์ 1939
(62 พรรษา)
16 มีนาคม 1893
22 กุมภาพันธ์ 1939
45 ปี
พระโอรส
9
ปากูบูโวโนที่ 11
1 กุมภาพันธ์ 1886


1 มิถุนายน 1945
(59 พรรษา)
22 กุมภาพันธ์ 1939
1 มิถุนายน 1945
6 ปี
พระโอรส
10
ปากูบูโวโนที่ 12
COLLECTIE TROPENMUSEUM Pakoe Boewono XII de Susuhunan van Solo in de kraton TMnr 60052129.jpg
14 เมษายน 1925


11 มิถุนายน 2004
(79 พรรษา)
1 มิถุนายน 1945
11 มิถุนายน 2004
69 ปี
พระโอรส
11
ปากูบูโวโนที่ 13
28 มิถุนายน 1948


ปัจจุบัน
11 มิถุนายน 2004
ปัจจุบัน
พระโอรส,

ศรีสุลต่านแห่งยกยาการ์ตา[26][แก้]

# พระนาม พระรูป ประสูติ-สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล รวมรัชสมัย พระราชบุพการี
1
ฮาเม็งกูบูโวโนที่ 1
ระเด่น มาสสุจานา
กะหรัตสุรา
6 สิงหาคม 1717

ยกยาการ์ตา
24 มีนาคม 1792
(74 พรรษา)
3 กุมภาพันธ์ 1755
24 มีนาคม 1792
37 ปี,
49 วัน
พระราชโอรสในอะหมังกุรัตที่ 4 แห่งมะตะรัม
ประสูติแต่ มาส อายู เตชวาตี
2
ฮาเม็งกูบูโวโนที่ 2
กุสตี ระเด่นมาสสุนทร
Hamengkubuwono II.jpg
ยกยาการ์ตา
7 มีนาคม 1750

ยกยาการ์ตา
3 มกราคม 1828
(77 พรรษา)
2 เมษายน 1792
ธันวาคม 1810
18 ปี,
214 วัน
โอรสในฮาเม็งกูบูโวโนที่ 1
ประสูติแต่กุสตี กังเย็ง ระตู ฮาเย็ง
3
ฮาเม็งกูบูโวโนที่ 3
ระเด่น มาส สุโรโจ
Hamengkubuwono III.jpg
ยกยาการ์ตา
20 กุมภาพันธ์ 1769

ยกยาการ์ตา
3 พฤศจิกายน 1814
(45 พรรษา)
ธันวาคม 1810
28 ธันวาคม 1811
1 ปี
พระโอรสในฮาเม็งกูบูโวโนที่ 2
(2)
ฮาเม็งกูบูโวโนที่ 2
กุสตี ระเด่นมาสสุนทร
Hamengkubuwono II.jpg
ยกยาการ์ตา
7 มีนาคม 1750

ยกยาการ์ตา
3 มกราคม 1828
(77 พรรษา)
28 ธันวาคม 1811
20 มิถุนายน 1812
175 วัน
โอรสในฮาเม็งกูบูโวโนที่ 1
ประสูติแต่กุสตี กังเย็ง ระตู ฮาเย็ง
(3)
ฮาเม็งกูบูโวโนที่ 3
ระเด่น มาส สุโรโจ
Hamengkubuwono III.jpg
ยกยาการ์ตา
20 กุมภาพันธ์ 1769

ยกยาการ์ตา
3 พฤศจิกายน 1814
(45 พรรษา)
20 มิถุนายน 1812
3 พฤศจิกายน 1814
2 ปี,
136 วัน
โอรสในฮาเม็งกูบูโวโนที่ 2
4
ฮาเม็งกูบูโวโนที่ 4
กุสตี ระเด่น มาส อิบนู จารต
Hamengkubuwono IV.jpg
ยกยาการ์ตา
3 เมษายน 1804

ยกยาการ์ตา
6 ธันวาคม 1823
(19 พรรษา)
9 พฤศจิกายน 1814
6 ธันวาคม 1823
9 ปี,
27 วัน
พระโอรสในฮาเม็งกูบูโวโนที่ 3
& กุสตี กันเย็ง ระตู เคนโกโน
5
ฮาเม็งกูบูโวโนที่ 5
กุสตี ระเด่น กาตต เมนอล
ยกยาการ์ตา
24 มกราคม 1820

ยกยาการ์ตา
5 มิถุนายน 1855
(35 วัน)
19 ธันวาคม 1823
17 สิงหาคม 1826
2 ปี,
241 วัน
พระโอรสในฮาเม็งกูบูโวโนที่ 4
& กุสตี กันเย็ง ระตู เกนโคโน
(2)
ฮาเม็งกูบูโวโนที่ 2
กุสตี ระเด่น มาส สุนทร
Hamengkubuwono II.jpg
ยกยาการ์ตา
7 มีนาคม 1750

ยกยาการ์ตา
3 มกราคม 1828
(77 พรรษา)
17 สิงหาคม 1826
2 มกราคม 1828
1 ปี,
137 วัน
พระโอรสใน ฮาเม็งกูบูโวโนที่ 1
& กุสตี กังเย็ง ระตู ฮาเย็ง
(5)
ฮาเม็งกูบูโวโนที่ 5
กุสตี ระเด่น กาตต เมนอล
ยกยาการ์ตา
24 มกราคม 1820

ยกยาการ์ตา
5 มิถุนายน 1855
(35 พรรษา)
17 มกราคม 1828
5 มิถุนายน 1855
27 ปี,
139 วัน
พระโอรสในฮาเม็งกูบูโวโนที่ 4
& กุสตี กันเย็ง ระตู เกนโคโน
6
ฮาเม็งกูบูโวโนที่ 6
กุสี ระเด่น มาส มุสโตโจ
COLLECTIE TROPENMUSEUM Portret van de Sultan van Djogjakarta Hamengkoe Boewono VI (1855-1877) TMnr 60009394.jpg
ยกยาการ์ตา
10 สิงหาคม 1821

ยกยาการ์ตา
20 กรกฎาคม 1877
(55 พรรษา)
5 มิถุนายน 1855
20 ธันวาคม 1877
22 ปี,
15 วัน
Putra ke-12 dari Hamengkubuwana IV
& Gusti Kangjeng Ratu Kencono
7
ฮาเม็งกูบูโวโนที่ 7
กุสตี ระเด่น มาส มูร์เตโจ
COLLECTIE TROPENMUSEUM Studioportret van Hamengku Buwana VII Sultan van Jogjakarta TMnr 60001455b.jpg
ยกยาการ์ตา
4 Februari 1839

ยกยาการ์ตา
29 Januari 1921
(82 พรรษา)
22 ธันวาคม 1877
8 กุมภาพันธ์ 1921
43 ปี,
47 วัน
พระโอรสใน ฮาเม็งกูบูโวโนที่ 6
8
ฮาเม็งกูบูโวโนที่ 8
กุสตี ระเด่น มาส สุชาติ
COLLECTIE TROPENMUSEUM Studioportret van Hamengkoe Boewono VIII Sultan van Jogjakarta TMnr 10018700.jpg
Ngayogyakarta Hadiningrat
3 มีนาคม 1880

Ngayogyakarta Hadiningrat
22 ตุลาคม 1939
(59 พรรษา)
8 Februari 1921
22 ตุลาคม 1939
18 ปี,
256 วัน
พระโอรสในฮาเม็งกูบูโวโนที่ 7
9
ฮาเม็งกูบูโวโนที่ 9
กุสตี ระเด่น มาสโดโรจาตุน
Hamengkubawono IX Official Portrait.jpg
Ngayogyakarta Hadiningrat
12 เมษายน 1912

วอชิงตัน ดีซี
2 ตุลาคม 1988
(76 พรรษา)
18 มีนาคม 1940
2 ตุลาคม 1988
48 ปี,
198 วัน
พระราชโอรสในฮาเม็งกูบูโวโนที่ 8
& ระเด่น อายู อาติปาตี
Anom Hamengkunegara
10
ฮาเม็งกูบูโวโนที่ 10
Bandara Raden Mas Herjuno Darpito
Hamengkubuwono x.jpg
Ngayogyakarta Hadiningrat
2 เมษายน 1946

7 มีนาคม 1989
ปัจจุบัน
พระโอรสในฮาเม็งกูบูโวโนที่ 9
& พระนางสิตี กุสตินา

เจ้าครองนครมังกูเนการัน[27][แก้]

เจ้าผู้ครองนครปากัวลามาน[28][แก้]

 • ปากูอาลัมที่ 1 (1812–1829) [โอรสฮาเมงกูบูโวโนที่ 1 แห่งยกยาร์กาตา]
 • ปากูอาลัมที่ 2 (1829–1858) [โอรส]
 • ปากูอาลัมที่ 3 (1858–1864) [โอรส]
 • ปากูอาลัมที่ 4 (1864–1878) [ภาคิไนย]
 • ปากูอาลัมที่ 5 (1878–1900) [ปิตุลา]
 • ปากูอาลัมที่ 6 (1901–1902) [โอรส]
 • ปากูอาลัมที่ 7 (1906–1937) [โอรส]
 • ปากูอาลัมที่ 8 (1937–1998) [โอรส]
 • ปากูอาลัมที่ 9 (1999-2015) [โอรส]
 • ปากูอาลัมที่ 10 (2016-) [โอรส]

ผู้ปกครองกาลีบาวัง[29][แก้]

 • มังกุดีหนึ่งหรัด (1831) [นัดดาฮาเม็งกูบูโวโนที่ 2 แห่งยกยาการ์ตา]
 • ปะแงหรัน อตีปาตี นาตาประชา (1831–1853) [อนุชา]
 • ถูกผนวกโดยยกยาการ์ตา

ผู้ปกครองนันดุหลัน[30][แก้]

 • ปะแงหรัน ประภู อทีหนึ่งหรัด (1831–1833) [ชามาดาฮาเม็งกูบูโวโนที่ 3 แห่งยกยาการ์ตา]
 • ถูกผนวกโดยดัตช์

ผู้ปกครองสุเมเนป[แก้]

ผู้ปกครองปาเนกาสัน[แก้]


เชิงอรรถ[แก้]

 1. Krom (1931), p. 61-2.
 2. Krom (1931), p. 77-83.
 3. Krom (1931), p. 470, 472; Atja & Saleh (1981).
 4. Jordaan (1993); Coedès (1968); Krom (1931).
 5. Coedés (1968), p. 89
 6. De Casparis (1950), p. 133.
 7. Krom (1931), p. 470.
 8. Poesponegoro & Notosusanto, Vol. II (1993), p. 257-65.
 9. Poesponegoro & Notosusanto, Vol. II (1993), p. 265-80; Coedès (1968); Krom (1931), p. 272-301.
 10. Krom (1931), p. 471; De Graaf (1949), p. 480.
 11. De Graaf (1949), p. 480; Noorduyn (1978); Krom (1931), p. 471.
 12. Arifin (1995); De Graaf & Pigeaud (1974), p. 192-8.
 13. De Graaf (1949), p. 481; De Graaf & Pigeaud (1974), p. 34-85.
 14. De Graaf & Pigeaud (1974), p. 206-19.
 15. De Graaf & Pigeaud (1974), p. 137-55; Truhart (2003), p. 1237.
 16. De Graaf & Pigeaud (1974), p. 156-68; Truhart (2003), p. 1235.
 17. De Graaf & Pigeaud (1974), p. 179-84.
 18. De Graaf & Pigeaud (1974), p. 130-6; Truhart (2003), p. 1236.
 19. Stokvis (1888); Sulendraningrat (1985); Sunardjo (1996), p. 81.
 20. Stokvis (1888); Sulendraningrat (1985); Sunardjo (1996), p. 81.
 21. Stokvis (1888); Sulendraningrat (1985); Sunardjo (1996), p. 81.
 22. Stokvis (1888); Sulendraningrat (1985); Sunardjo (1996), p. 81.
 23. Hall (1981), p. 972; Stokvis (1888); Truhart (2003), p. 1228-9..
 24. Truhart (2003), p. 1230-1; Hall (1981), p. 972; Stokvis (1888).
 25. De Graaf (1949), p. 483; Truhart (2003), p. 1232; Royal Ark netsite http://www.royalark.net/Indonesia/solo.htm.
 26. De Graaf (1949), p. 483; Truhart (2003), p. 1233; Royal Ark netsite http://www.royalark.net/Indonesia/yogya.htm.
 27. De Graaf (1949), p. 483; Truhart (2003), p. 1233-4.
 28. De Graaf (1949), p. 483; Selayang pandang (1990); Truhart (2003), p. 1234.
 29. Stokvis (1888).
 30. Stokvis (1888).