รายชื่ออธิบดีกรมประมง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก รายนามอธิบดีกรมประมง)
อธิบดีกรมประมง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์

ตั้งแต่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งดร.ฮิวแมคคอร์มิค สมิท
สถาปนาพ.ศ. 2469
เว็บไซต์กรมประมง

ด้านล่างนี้คือรายนามเจ้ากรมรักษาสัตว์น้ำ อธิบดีกรมการประมง และอธิบดีกรมประมง[1]

รายนาม[แก้]

เจ้ากรมรักษาสัตว์น้ำ
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 ดร.ฮิวแมคคอร์มิค สมิท 27 กันยายน พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2473
2
(1)
หลวงจุลชีพพิชชาธร
(จุล วัจนคุปต์)
พ.ศ. 2474 พ.ศ. 2475
อธิบดีกรมการประมง
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
2
(2)
หลวงจุลชีพพิชชาธร
(จุล วัจนคุปต์)
พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2477
3 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
(ทองดี เรศานนท์)
พ.ศ. 2478 พ.ศ. 2479
4 พระยาชลมารคพิจารณ์
(หม่อมหลวงพงศ์ สนิทวงศ์)
พ.ศ. 2479 พ.ศ. 2482
5 พระช่วงเกษตรศิลปการ
(ดร.ช่วง โลจยะ)
พ.ศ. 2482 พ.ศ. 2484
6
(1)
ดร.บุญ อินทรัมพรรย์ พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2496
อธิบดีกรมประมง
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
6
(2)
ดร.บุญ อินทรัมพรรย์ พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2504
7 ดร.ปรีดา กรรณสูต 10 สิงหาคม พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2514
8 นายสันต์ บัณฑุกูล พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2518
9 นายทวนไทย บำราศอรินทร์พ่าย พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2519
10 ดร.เชิดชาย อมาตยกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 30 กันยายน พ.ศ. 2521
11 นาวาโท ดร.สว่าง เจริญผล ร.น. 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2526
12 ดร.วนิช วารีกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 18 เมษายน พ.ศ. 2532
13 ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี 19 เมษายน พ.ศ. 2532 8 มิถุนายน พ.ศ. 2540
14 นายธำมรงค์ ประกอบบุญ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2540 27 ตุลาคม พ.ศ. 2545
15 ดร.สิทธิ บุณยรัตผลิน 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 26 ตุลาคม พ.ศ. 2548
16 ดร.จรัลธาดา กรรณสูต 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548 30 กันยายน พ.ศ. 2550
17 นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 30 กันยายน พ.ศ. 2554
18
(1)
ดร.วิมล จันทรโรทัย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2556
19 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 30 กันยายน พ.ศ. 2557
20 นายจุมพล สงวนสิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2558
18
(2)
ดร.วิมล จันทรโรทัย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 19 เมษายน พ.ศ. 2559
21 ดร.อดิศร พร้อมเทพ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 9 มีนาคม พ.ศ. 2562
22 นายมีศักดิ์ ภักดีคง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 2 มีนาคม พ.ศ. 2565
23 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]