รายชื่อเพลงไทยเดิม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ดูบทความหลักที่: เพลงไทยเดิม

เพลงโหมโรง[แก้]

ดูบทความหลักที่: เพลงโหมโรง
 1. โหมโรงไอยเรศ
 2. โหมโรงปฐมดุสิต
 3. โหมโรงกระแตไต่ไม้
 4. โหมโรงมหาราช
 5. โหมโรงจอมสุรางค์
 6. โหมโรงเทิด ส.ธ.
 7. โหมโรงแขกมอญ
 8. โหมโรงมหาฤกษ์
 9. โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง

เพลงเถา - สามชั้น[แก้]

ดูบทความหลักที่: เพลงเถา
 1. กล่อมนารี เถา
 2. การเวก เถา
 3. ขอมทรงเครื่อง เถา
 4. เขมรพายเรือ เถา
 5. เขมรพวง เถา
 6. เขมรลออองค์ เถา
 7. แขกกุลิต เถา
 8. แขกต่อยหม้อ เถา
 9. แขกบรเทศ เถา
 10. แขกมอญ สามชั้น
 11. แขกมอญบางขุนพรหม เถา
 12. แขกมอญบางช้าง เถา
 13. เงี้ยวรำลึก เถา
 14. จระเข้หางยาว สามชั้น
 15. จระเข้หางยาว ทางสักวา
 16. จีนขิมเล็ก เถา
 17. จีนขิมใหญ่ เถา
 18. ช้างประสานงา เถา
 19. ชมแสงจันทร์ เถา
 20. นกเขาขะแมร์ เถา
 21. บุหลัน สามชั้น
 22. แป๊ะ เถา
 23. พม่าเห่ เถา
 24. พันธ์ฝรั่ง เถา
 25. ภิรมย์สุรางค์ สามชั้น
 26. มอญรำดาบ เถา
 27. มอญอ้อยอิ่ง เถา
 28. ราตรีประดับดาว เถา
 29. สารถี สามชั้น
 30. สุรินทราหู สามชั้น
 31. สุดสงวน เถา
 32. แสนคำนึง เถา
 33. ไส้พระจันทร์ เถา
 34. อกทะเล เถา
 35. อาถรรพ์ เถา
 36. อาหนู เถา

เพลงตับ[แก้]

ดูบทความหลักที่: เพลงตับ
 1. ตับวิวาห์พระสมุทร
 2. ตับแม่ศรีทรงเครื่อง
 3. ตับลาวเจริญศรี
 4. ตับนางซิลเดอร์ริลลา
 5. ตับลมพัดชายเขา
 6. ตับพระลอ
 7. ตับนิทราชาคริต

เพลงลา[แก้]

 1. เต่ากินผักบุ้ง
 2. พระอาทิตย์ชิงดวง

เพลงประกอบการรำ[แก้]

 1. รำเทพบันเทิง
 2. รำสีนวล

เพลงเบ็ดเตล็ด[แก้]

 1. ขับไม้บัณเฑาะว์
 2. เขมรไทรโยค
 3. นางนาค
 4. พัดชา
 5. มุล่ง
 6. ลาวครวญ
 7. โอดลาว
 8. ลาวคำหอม
 9. ลาวดวงเดือน
 10. ลาวดำเนินทราย
 11. ลาวสมเด็จ
 12. ลาวสวยรวย