รายชื่อตอนในเบอร์เซิร์ก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อตอนในเบอร์เซิร์ก คือรายชื่อตอนที่อยู่ในมังงะเรื่องเบอร์เซิร์ก วาดโดยเคนทาโร่ มิอุระ ตีพิมพ์ครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น ในนิตยสาร ยัง แอนิมอล ในปี พ.ศ 2532 โดยสำนักพิมพ์ ฮะคุเซนฉะ ปัจจุบันมีการรวมเล่มทั้งสิ้น 39 เล่ม

สำหรับในประเทศไทย ได้รับลิขสิทธิ์ในการแปลและตีพิมพ์จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ โดยตีพิมพ์ถึงเล่มที่ 37 จากนั้นได้ประกาศหยุดตีพิมพ์ ต่อมาบริษัทสยามอินเตอร์มัลติมีเดีย ได้เข้าถือครองลิขสิทธิ์ต่อ โดยนอกจากจะตีพิมพ์เล่มที่ 38 เป็นต้นไปแล้ว ยังตีพิมพ์เล่ม 1-37 ที่สำนักพิมพ์วิบูลย์กิจเคยตีพิมพ์ไปแล้วเพื่อนำกลับมาจำหน่ายใหม่ด้วย

รายชื่อตอน[แก้]

ชื่อตอนภาษาไทย อิงจากฉบับรวมเล่มภาษาไทย โดยสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ

#ภาษาญี่ปุ่นภาษาไทย
วันที่ออกจำหน่ายISBNวันที่ออกจำหน่ายISBN
1 1 ธันวาคม พ.ศ. 2533[1]ISBN 978-4-59-213574-630 กันยายน พ.ศ. 2537
2 3 มีนาคม พ.ศ. 2534[2]ISBN 978-4-59-213575-327 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
3 31 ตุลาคม พ.ศ. 2534[3]ISBN 978-4-59-213576-07 เมษายน พ.ศ. 2538
4 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535[4]ISBN 978-4-59-213577-718 สิงหาคม พ.ศ. 2538
5 31 มีนาคม พ.ศ. 2536[5]ISBN 978-4-59-213578-49 ตุลาคม พ.ศ. 2538
6 30 กันยายน พ.ศ. 2536[6]ISBN 978-4-59-213579-125 ธันวาคม พ.ศ. 2538
7 31 มีนาคม พ.ศ. 2537[7]ISBN 978-4-59-213580-73 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
8 30 กันยายน พ.ศ. 2537[8]ISBN 978-4-59-213690-318 ตุลาคม พ.ศ. 2539
9 31 มีนาคม พ.ศ. 2538[9]ISBN 978-4-59-213691-09 เมษายน พ.ศ. 2540
10 30 กันยายน พ.ศ. 2538[10]ISBN 978-4-59-213692-716 เมษายน พ.ศ. 2540
11 29 มีนาคม พ.ศ. 2539[11]ISBN 978-4-59-213693-4พ.ศ. 2540
12 30 กันยายน พ.ศ. 2539[12]ISBN 978-4-59-213694-1พ.ศ. 2541
13 31 มีนาคม พ.ศ. 2540[13]ISBN 978-4-59-213695-8พ.ศ. 2541
14 30 กันยายน พ.ศ. 2540[14]ISBN 978-4-59-213696-5พ.ศ. 2541
15 30 มกราคม พ.ศ. 2541[15]ISBN 978-4-59-213697-2พ.ศ. 2542
16 31 สิงหาคม พ.ศ. 2541[16]ISBN 978-4-59-213698-9พ.ศ. 2542
17 5 เมษายน พ.ศ. 2542[17]ISBN 978-4-59-213699-6พ.ศ. 2543
18 5 ตุลาคม พ.ศ. 2542 [18]ISBN 978-4-59-213716-0พ.ศ. 2543
19 5 เมษายน พ.ศ. 2543[19]ISBN 978-4-59-213717-7พ.ศ. 2543
20 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543[20]ISBN 978-4-59-213718-4พ.ศ. 2544
21 5 มิถุนายน พ.ศ. 2544[21]ISBN 978-4-59-213719-1พ.ศ. 2544
22 24 ธันวาคม พ.ศ. 2544[22]ISBN 978-4-59-213720-7พ.ศ. 2545
23 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2545[23]ISBN 978-4-59-213721-4พ.ศ. 2545
24 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545[24]ISBN 978-4-59-213722-1พ.ศ. 2546
25 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2546[25]ISBN 978-4-59-213723-8พ.ศ. 2546ISBN 974-7401-16-9
26 24 ธันวาคม พ.ศ. 2546[26]ISBN 978-4-59-213724-5พ.ศ. 2547
27 5 สิงหาคม พ.ศ. 2547[27]ISBN 978-4-59-213725-2พ.ศ. 2547
28 5 มีนาคม พ.ศ. 2548[28]ISBN 978-4-59-213726-9พ.ศ. 2548
29 5 ตุลาคม พ.ศ. 2548[29]ISBN 978-4-59-213727-6พ.ศ. 2549
30 5 เมษายน พ.ศ. 2549[30]ISBN 978-4-59-213728-3พ.ศ. 2549
31 5 ตุลาคม พ.ศ. 2549[31]ISBN 978-4-59-214431-1พ.ศ. 2550
32 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550[32]ISBN 978-4-59-214432-8พ.ศ. 2551
33 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551[33]ISBN 978-4-59-214433-5พ.ศ. 2552
34 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552[34]ISBN 978-4-592-14434-2พ.ศ. 2553
35 29 กันยายน พ.ศ. 2553[35]ISBN 978-4-592-14435-9พ.ศ. 2553
36 23 กันยายน พ.ศ. 2554[36]ISBN 978-4-592-14436-6พ.ศ. 2555
37 29 มีนาคม พ.ศ. 2556[37]ISBN 978-4-592-14437-3พ.ศ. 2556
38 24 มิถุนายน พ.ศ.2559[38]ISBN 9784592144380ยังไม่ตีพิมพ์

อ้างอิง[แก้]

 1. ベルセルク 1 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 2. ベルセルク 2 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 3. ベルセルク 3 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 4. ベルセルク 4 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 5. ベルセルク 5 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 6. ベルセルク 6 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 7. ベルセルク 7 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 8. ベルセルク 8 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 9. ベルセルク 9 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 10. ベルセルク 10 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 11. ベルセルク 11 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 12. ベルセルク 12 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 13. ベルセルク 13 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 14. ベルセルク 14 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 15. ベルセルク 15 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 16. ベルセルク 16 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 17. ベルセルク 17 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 18. ベルセルク 18 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 19. ベルセルク 19 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 20. ベルセルク 20 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 21. ベルセルク 21 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 22. ベルセルク 22 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 23. ベルセルク 23 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 24. ベルセルク 24 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 25. ベルセルク 25 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 26. ベルセルク 26 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 27. ベルセルク 27 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 28. ベルセルク 28 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 29. ベルセルク 29 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 30. ベルセルク 30 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 31. ベルセルク 31 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 32. ベルセルク 32 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 33. ベルセルク 33 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 34. ベルセルク 34 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ December 15, 2009.
 35. ベルセルク 35 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ October 1, 2010.
 36. ベルセルク 36 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ October 12, 2011.
 37. ベルセルク 37 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ April 6, 2013.
 38. ベルセルク 38 (in Japanese). Hakusensha. สืบค้นเมื่อ July 12, 2016.