ราชรัฐมุขนายกฮิลเดิสไฮม์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชรัฐมุขนายฮิลเดิสไฮม์

Bistum Hildesheim
ค.ศ. 815–ค.ศ. 1803
ตราแผ่นดินของฮิลเดิสไฮม์
ตราแผ่นดิน
ราชรัฐมุขนายกฮิลเดิสไฮม์ ค.ศ. 1645
ราชรัฐมุขนายกฮิลเดิสไฮม์ ค.ศ. 1645
สถานะราชรัฐในเครือ
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เมืองหลวงฮิลเดิสไฮม์
การปกครองราชรัฐ
ยุคประวัติศาสตร์ยุคกลาง
• มุขมณฑลของนักสอนศาสนา
    ก่อตั้งที่เอลซ์
ค.ศ. 800
• ก่อตั้งเป็นมุขมณฑล
ค.ศ. 815
• ราชรัฐมุขนายก
ค.ศ. 1235
ค.ศ. 1500
• รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของปรัสเซีย
ค.ศ. 1803
• เสียต่อฮาโนเวอร์
ค.ศ. 1815
ก่อนหน้า
ถัดไป
ดัชชีแซกโซนี
ราชอาณาจักรปรัสเซีย

ราชรัฐมุขนายกฮิลเดิสไฮม์ (อังกฤษ: Bishopric of Hildesheim) เป็นราชรัฐที่ปกครองโดยบิชอปแห่งฮิลเดิสไฮม์ที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ยุคกลางมาจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1803 โดยมีชื่อตามชื่อเมืองหลวงฮิลเดิสไฮม์[1]

หลังจากที่ดัชชีแซกโซนีเสียแก่จักรวรรดิแฟรงก์ ในปี ค.ศ. 800 จักรพรรดิชาร์เลอมาญก็ทรงตั้งมุขมณฑลมิชชันนารีที่ราชสำนักที่เอลซ์ (Elze) ราว 19 กิโลเมตรทางตะวันตกของฮิลเดิสไฮม์ ต่อมาจักรพรรดิหลุยส์ผู้ศรัทธาพระราชโอรสของพระองค์ก็ทรงก่อตั้งราชรัฐมุขนายก (bishopric) ที่ฮิลเดิสไฮม์ในปี ค.ศ. 815 อุทิศให้พระแม่มารีย์

อ้างอิง[แก้]