มีเดียวิกิ:Copyrightwarning

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โปรดทราบ

  • เมื่อคุณกดบันทึก ผลการแก้ไขของคุณจะปรากฏแก่สาธารณะในทันที หากคุณต้องการทดลอง กรุณาเขียนงานของคุณลงในหน้ากระบะทรายแทน
  • โปรดเพิ่มเนื้อหาเฉพาะรูปแบบสารานุกรมซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากแหล่งข้อมูลอื่น และกรุณาเขียนในลักษณะที่เป็นกลาง และไม่มีอคติ
  • โปรดอย่าคัดลอกและวางเนื้อหาจากแหล่งที่มีลิขสิทธิ์ — ข้อมูลซึ่งคัดลอกต่อได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตมีเพียงสาธารณสมบัติเท่านั้น
เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกลบทันทีที่พบ

เนื้อหาที่นำเข้าสู่วิกิพีเดียต้องมีแหล่งอ้างอิงที่ยืนยันได้ และสอดคล้องกับนโยบายวิกิพีเดีย คุณยินยอมที่จะเผยแพร่ผลงานของคุณภายใต้สัญญาอนุญาต CC-BY-SA 3.0 และ GFDL โดยผู้ที่นำเนื้อหาของคุณไปใช้เพียงแต่ใส่ลิงก์กลับมายังบทความนี้ ก็เพียงพอสำหรับการนำเนื้อหาของคุณไปใช้ในทุกกรณี ดูเพิ่มที่เงื่อนไขการใช้งาน และนโยบายลิขสิทธิ์วิกิพีเดีย

ถ้าไม่ต้องการให้งานเขียนของคุณถูกแก้ไข ถูกนำไปใช้ หรือถูกดัดแปลงในทุกกรณี อย่าส่งงานเข้ามาในวิกิพีเดีย ข้อความทั้งหมดซึ่งคุณมิได้เขียนขึ้นด้วยตนเองจะต้องสามารถเข้ากันได้กับนโยบายและแนวปฏิบัติของวิกิพีเดีย ก่อนที่คุณจะทำการบันทึก