มิสออู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มิสออู
မိစောဦး
พระอัครมเหสีแห่งปีนยะ
ดำรงพระยศ7 กุมภาพันธ์ 1313 – ประมาณ กุมภาพันธ์ 1325
ก่อนหน้าตำแหน่งใหม่
ถัดไปอตุลมหาธัมมเทวีแห่งปีนยะ
ประสูติพุกาม
สวรรคตปีนยะ
พระสวามีพระเจ้าจอซวาแห่งพุกาม (1289–1297)
พระเจ้าสีหตู (1297–1325)
พระราชบุตรอุซะนาที่ 1 แห่งปีนยะ
จอซวาที่ 1 แห่งปีนยะ
พระบิดาพระเจ้านรสีหบดี
พระมารดาชินชเวแห่งพุกาม
ศาสนาพุทธเถรวาท

มิสออู (พม่า: မိစောဦး, ออกเสียง: [mḭ sɔ́ ʔú]) เจ้าหญิงแห่ง พุกาม เป็นพระมเหสีของกษัตริย์ 2 พระองค์ พระเจ้าจอซวาแห่งพุกาม และ พระเจ้าสีหตู แห่ง ปีนยะ และพระราชมารดาของกษัตริย์ 2 พระองค์ อุซะนาที่ 1 แห่งปีนยะ และ จอซวาที่ 1 แห่งปีนยะ สออูเป็นพระราชธิดาของ พระเจ้านรสีหบดี กษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรพุกาม