มรณสักขีแห่งเมืองลาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บุญราศีแห่งเมืองลาว
มรณสักขี
เสียชีวิตค.ศ. 1954–1970
ประเทศลาว
นิกายโรมันคาทอลิก
เป็นบุญราศี11 ธันวาคม พ.ศ. 2559
อาสนวิหารพระหฤทัย นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว
โดยพระคาร์ดินัลออร์ลันโด เกเบโด
วันฉลอง16 ธันวาคม

มรณสักขีแห่งเมืองลาว (ลาว: ມໍຣະນະສັກຂີແຫ່ງເມືອງລາວ[1]) เป็นคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก 11 คน ประกอบด้วยบาทหลวง ภราดา และฆราวาส ที่ถูกเจ้าหน้าที่ปะเทดลาวสังหารในช่วง ค.ศ. 1954–1970[2][3]

กระบวนการประกาศเป็นนักบุญของบาทหลวงมาริโอ บอร์ซากา กับครูปอล ท่อ ซ่ง (Paul Thoj Xyooj) เริ่มเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2006 อีกส่วนหนึ่งเป็นกระบวนการประกาศเป็นนักบุญของบาทหลวงยอแซฟ เถ่า เตียน (Joseph Thąo Tiěn) กับเพื่อนมรณสักขีรวม 15 คน[3] เริ่มเมื่อวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2008 ถึงปี ค.ศ. 2016 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจึงทรงรับรองการประกาศเป็นบุญราศีแก่มรณสักขีทั้ง 17 คน และมีพิธีประกาศในวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2016 ณ อาสนวิหารพระหฤทัย นครเวียงจันทน์ โดยมีพระคาร์ดินัลออร์ลันโด เกเบโด เป็นผู้แทนพระองค์[2]

รายนาม[แก้]

มรณสักขีทั้ง 17 คนมีรายนามดังนี้[4]

 1. Mario Borzaga (27 สิงหาคม ค.ศ. 1932 - 25 เมษายน ค.ศ. 1960) – บาทหลวงคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล
 2. ท่อ ซ่ง ป้า หลู่ (Thoj Xyooj Paj Lug; ค.ศ. 1941 - 25 เมษายน ค.ศ. 1960) – ฆราวาสและครูคำสอน
 3. Jean-Baptiste Malo (2 มิถุนายน ค.ศ. 1889 – 28 มีนาคม ค.ศ. 1954) – บาทหลวงคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส
 4. ยอแซฟ เถ่า เตียน (Joseph Thąo Tiěn; 5 ธันวาคม ค.ศ. 1918 – 2 มิถุนายน ค.ศ. 1954) – บาทหลวง
 5. René Dubroux (28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1914 – 19 ธันวาคม ค.ศ. 1959) – บาทหลวงคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส
 6. Louis Leroy (8 ตุลาคม ค.ศ. 1923 – 18 เมษายน ค.ศ. 1961) – บาทหลวงคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล
 7. Michel Coquelet (18 สิงหาคม ค.ศ. 1931 – 20 เมษายน ค.ศ. 1961) – บาทหลวงคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล
 8. Vincent l'Hénoret (12 มีนาคม ค.ศ. 1921 – 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1961) – บาทหลวงคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล
 9. Noël Tenaud (11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1904 – 27 เมษายน ค.ศ. 1961) – บาทหลวงคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส
 10. ยอแซฟ อุทัย พงศ์ภูมิ (ค.ศ. 1933 – 27 เมษายน ค.ศ. 1961) – ฆราวาสและครูคำสอนชาวไทย
 11. Marcel Denis (8 กรกฎาคม ค.ศ. 1919 – 31 กรกฎาคม ๕.ศ. 1961) – บาทหลวงคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส
 12. Jean Wauthier (22 มีนาคม ค.ศ. 1926 – 16 ธันวาคม ค.ศ. 1967) – บาทหลวงคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล
 13. Lucien Galan (9 ธันวาคม ค.ศ. 1921 – 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1968) – บาทหลวงคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส
 14. ทอมัส คำเผื่อน อินธิราช (Thomas Khampheuane Inthirath; พฤษภาคม ค.ศ. 1952 – 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1968) – ฆราวาส
 15. Joseph Boissel (20 ธันวาคม ค.ศ. 1909 – 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1969) – บาทหลวงคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล
 16. ลูกา ใส (ค.ศ. 1938 – 7 มีนาคม ค.ศ. 1970) – ฆราวาสและครูคำสอน
 17. Maisam Pho Inpèng (ค.ศ. 1934 – 7 มีนาคม ค.ศ. 1970) – ฆราวาส

อ้างอิง[แก้]

 1. "BIOGRAPHIES DES PREMIERS TÉMOINS DE L'ÉGLISE DU LAOS". Bishops’ Conference of Laos and Cambodia. 8 September 2012. สืบค้นเมื่อ 26 September 2017.[ลิงก์เสีย]
 2. 2.0 2.1 "The martyrs of Laos, part 2". สืบค้นเมื่อ 21 September 2016.
 3. 3.0 3.1 "Group of Laotians soon to be recognized as martyrs". สืบค้นเมื่อ 21 September 2016.
 4. "Blessed Martyrs of Laos". Santi e Beati. สืบค้นเมื่อ 23 September 2016.