มนตรี มงคลสมัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มนตรี มงคลสมัย
มนตรี มงคงสมัย.jpg
เกิด24 พฤษภาคม พ.ศ. 2447
กาญจนบุรี
เสียชีวิตพ.ศ. 2498
บิดามารดานายจือ มงคลสมัย
นางส้มทับ มงคลสมัย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์มนตรี มงคลสมัย (นามเดิม : เม่งติ่ด มงคลสมัย) (24 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 - พ.ศ. 2498 ) อดีตศาสตราจารย์และหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์คนแรกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1] นักเรียนทุนมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์

ประวัติ[แก้]

ศาสตราจารย์ นายแพทย์มนตรี มงคลสมัย (นามเดิม : เม่งติ้ด มงคลสมัย) เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 ณ ตำบลตลาดบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรชายคนโตของนายจือ กับนางส้มทับ มงคลสมัย จบชั้นมัธยม 3 ที่โรงเรียนวิสุทธรังษี ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด และย้ายเข้ากรุงเทพฯ โดยพักอยู่ตามบ้านญาติพี่น้องเพื่อเรียนต่อที่โรงเรียนปทุมคงคา จนจบชั้นมัธยม 6 ที่โรงเรียนปทุมคงคา จึงเข้าศึกษาต่อทางด้านแพทยศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษาแล้ว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้คัดเลือกนายแพทย์มนตรี มงคลสมัย ไว้เป็นแพทย์ประจำบ้านในแผนกอายุรกรรมศาสตร์ นายแพทย์มนตรีได้ปฏิบัติการงานในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นเวลานาน 19 ปี จึงได้ย้ายไปเป็นอาจารย์สอนแขนงกุมารเวชศาสตร์ ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2497 รวมเวลาปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 7 ปี

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • ชั้นมัธยมต้น : โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ชั้นมัธยมปลาย : โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร
 • ชั้นอุดมศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทุนร็อกกี้เฟลเลอร์ : วิชาเฉพาะกุมารเวชศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2472 - 2474)

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • พ.ศ. 2471 : ตำแหน่ง แพทย์ประจำบ้าน แผนกอายุรกรรมศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
 • พ.ศ. 2474 : เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ ที่แผนกอายุรกรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2489 : เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ ที่คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • พ.ศ. 2490 : ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2490 : ดำรงตำแหน่งอนุสาสกของคณะแพทยศาสตร์แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://ped.md.chula.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=26
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๘๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑๕, ๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๗
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๘ ตอนที่ ๗๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๒, ๑๒ ธันวาคม ๒๔๙๔
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๗๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐๗, ๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๖

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]