ฟังก์ชันของวงจรเชิงจัดหมู่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ฟังก์ชันของวงจรเชิงจัดหมู่ (modular combinational logic)[แก้]

จะประกอบด้วยเรื่อง ต่างๆดังนี้


1.การบวก (adder)

  0 + 0 = 0
  0 + 1 = 1
  1 + 0 = 1
  1 + 1 = 10
1.1.การบวกพื้นฐาน (Basic Adder Circuit)
  Mee1.jpg
1.2.การบวกแบบครึ่ง (Half Adder)
  Mee2.jpg
1.3.การบวกแบบเต็ม (Full Adder)
  Mee3.jpg
1.4.การบวกเลขฐานสองแบบขนาน (Ripple Carry Adder)
  Mee4.jpg
1.5.การบวกแบบมองตัวทดล่วงหน้า (Look-Ahead Carry Adder)
  Mee5.jpg
1.6.IC ของวงจรบวก (Integrated Circuit Adder)
  Mee6.jpg
1.7.วงจรบวกลบเลขแบบทูคอมพลีเมนต์ (Two’s Complement Adder)
  Mee7.jpg
1.8.วงจรบวกเลข BCD
  Mee8.jpg


 2.ตัวเปรียบเทียบ (Comparators)
  Mee9.jpg
2.1.IC วงจรเปรียบเทียบ(Integrated Circuit Comparators)
  Mee10.jpg

3.การถอดรหัส (Decoding)

  Mee111.jpg
3.1.การถอดรหัสเลขฐานสอง 3 บิต
     Mee12.jpg
3.2.การถอดรหัสจาก BCD เป็นเลขฐานสิบ
     Mee13.jpg
3.3.การถอดรหัสจาก BCD เป็น 7 ส่วน
     Mee14.jpg


4.ตัวเข้ารหัส (Encoder)

  Mee15.jpg
4.1.วงจรเข้ารหัส BCD แบบลำดับความสำคัญ
     Mee16.jpg
4.2.IC 74LS147 Decimal-to-BCD Encoder
  Mee17.jpg


5.มัลติเพล็กซ์ (Multiplexers)

  Mee18.jpg
5.1.IC เลือกข้อมูล
     Mee19.jpg
5.2.IC 74151 Eight-Line Multiplexer
  Mee20.jpg
5.3.IC 74151 Quadruple 2 Input Data Selector/Multiplexer
  Mee21.jpg


6.ดีมัลติเพล็กซ์ (Demultiplexers)

  Mee22.jpg


 7.การสร้างบิตพาริตี้
  Mee23.jpg