ฟรีดริชที่ 2 แกรนด์ดยุกแห่งบาเดิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ฟรีดริชที่ 2
แกรนด์ดยุกแห่งบาเดิน
ดำรงพระยศ28 กันยายน 2450 – 22 พฤศจิกายน 2461
ก่อนหน้าฟรีดริชที่ 1 แกรนด์ดยุกแห่งบาเดิน
ถัดไปล้มล้างระบอบราชาธิปไตย
ประสูติ9 กรกฎาคม พ.ศ. 2400
สิ้นพระชนม์9 สิงหาคม พ.ศ. 2471 (71 ปี)
พระชายาเจ้าหญิงฮิลดาแห่งนัสเซา
พระนามเต็ม
ฟรีดริช วิลเฮ็ล์ม ลุกวิก เลโอโพลด์ เอากุสเทอ
ราชวงศ์ราชวงศ์ซาริงเงิน
พระราชบิดาฟรีดริชที่ 1 แกรนด์ดยุกแห่งบาเดิน
พระราชมารดาเจ้าหญิงลูอีสแห่งปรัสเซีย

แกรนด์ดยุกฟรีดริชที่ 2 แห่งบาเดิน (เยอรมัน: Friedrich II, Großherzog von Baden) ประสูติ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2400 พระโอรสพระองค์ใหญ่ใน ฟรีดริชที่ 1 แกรนด์ดยุกแห่งบาเดิน และ เจ้าหญิงลูอีเซอแห่งปรัสเซีย พระราชนัดดาใน จักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 1 แห่งเยอรมนี พระราชภาคิไนยใน จักรพรรดิฟรีดริชที่ 3 แห่งเยอรมนี พระญาติใน จักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี ทรงเป็นพระเชษฐาใน วิกตอเรียแห่งบาเดิน สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน พระราชมาตุลา (ลุงฝ่ายแม่) ใน สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 6 อดอล์ฟแห่งสวีเดน พระองค์ทรงเสกสมรสกับ เจ้าหญิงฮิลดาแห่งนัสเซา พระธิดาใน แกรนด์ดยุกอดอล์ฟแห่งลักเซมเบิร์ก พระน้องนางเพียงพระองค์เดียวของ แกรนด์ดยุกวิลเลมที่ 4 แห่งลักเซมเบิร์ก ไม่มีพระบุตร ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ระบอบแกรนด์ดยุกของบาเดินก็สิ้นสุดลง

อ้างอิง[แก้]

  • Hof- und Staats-Handbuch des Großherzogtum Baden (1910), "Großherzogliches Haus", pp. 1-2
  • Hof- und Staats-Handbuch ... Baden (1876), "Großherzogliche Orden" p. 57 Hof- und Staats-Handbuch ... Baden (1880), "Großherzogliche Orden" p. 72
  • Hof- und Staats-Handbuch des Herzogtums Anhalt (1894), "Herzogliche Haus-Orden Albrecht des Bären" p. 17
  • Hof- und Staats-Handbuch des Königreich Bayern (1908), "Königliche Orden", p. 7
  • Staatshandbücher für das Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha (1890), "Herzogliche Sachsen-Ernestinischer Hausorden" p. 46 Hof- und Staats-Handbuch des Großherzogtum Hessen (1879), *"Großherzogliche Orden und Ehrenzeichen" p. 12 Staatshandbuch für das Großherzogtum Sachsen / Sachsen-Weimar-Eisenach (1900), "Großherzogliche Hausorden" p. 16
  • Justus Perthes, Almanach de Gotha (1921) p. 12
  • Hof- und Staats-Handbuch des Königreich Württemberg (1907), "Königliche Orden" p. 28