พูดคุย:ไตรสิกขา

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  ธงพระธรรมจักร
  ธงพระพุทธศาสนาสากล
  ไตรสิกขา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพระพุทธศาสนา และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรวบรวมเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ถ้าต้องการมีส่วนร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมได้ที่หน้าโครงการ
  ??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

  ศ๊ล ขอบเขตของศีลคือรักษกาย วาจาให้ปรกติให้สะอาด ไม่ครอบคลุมถึงใจ ถ้าจะให้ใจสะอาด ต้องขั้น สมาธิ และจะให้สันดานสะอาดต้องขั้นปัญญา ยกตัวอย่าง เห็นแฟนคนอื่นสวยใจอยาก แต่ไม่กระทำในทางชู้สาว ถือว่า กาย วาจา สะอาดไม่ผิดศีล แต่ใจไม่สะอาดใจเป็นทุกข์ ต้องใช้ขั้น สมาธิแต่ถึงใจสะอาดก็ยังมีเชื้อแห่งกิเลสอยู่ในสันดานส่วนลึกซึ่งมันละเอียดเข้าไปอีก ต้องใช้ขั้นปัญญา มาช่วยสันดานจึงสะอาด เป็นอันว่า สะอาดทั้ง กายวาจาสะอาด(ศีล),ใจสะอาด(สมาธิ), สันดานสะอาด(ปัญญา)จะสะอาดได้ด้วย อริยมรรคมีองค์ 8 โดย 2 ข้อแรก เป็นปัญญา(ต้องเรียกว่า 2 องค์แรกจึงถูกต้อง)3 องค์ต่อมาเป็นศีล 3 องค์สุดท้ายเป็นสมาธิ ครบ 8 องค์ เวลานำไปปฏิบัติ ลำดับคือ ปัญญา ศีล สมาธิ แต่เวลาพูดตามหลักวิชาการคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ให้เรายึดหลักปฏิบัติ คือ ปัญญา ศีลสมาธิ เพราะอะไร เพราะปัญญามันต้องมาก่อนมันจึงปฏิบัติต่อศีลได้ถูกหลักไม่ใช่ปฏิบัติศีลแบบไม่ใช้ปัญญา จากนั้นศีลจะไปฉุดสมาธิให้ตามมาและสมาธิก็ไปฉุดปัยญาให้สูงยิ่งๆขึ้นไป

  อ้างอิงจาก ท่านพุธทาสภิกขุ