พูดคุย:มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กรอบคำศัพท์ที่ใช้ในการแปลบทความ[แก้]

เนื่องจากในภาษาอังกฤษ คำศัพท์ที่ใช้เรียกหน่วยการศึกษาและการเรียนการสอนมีหลากหลาย ดังนั้น จึงเสนอใช้คำเหล่านี้ในภาษาไทยเพื่อเรียกหน่วยการเรียนการสอนของ ANU ได้แก่

1. College (ในความหมายที่หมายถึง หน่วยการบริหารใหม่ทั้ง 7 แห่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำเอาหน่วยการเรียน การสอน การวิจัย ต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกันเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเดียวกัน)ใช้คำว่า "สหวิทยาลัย" อันเป็นการบ่งบอกถึงการนำเอาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายหลาย ๆ แห่งมารวมไว้ภายใต้การจัดการร่วมกัน ทั้งนี้ ได้เลือกที่จะไม่ใช้คำว่า "วิทยาลัย" เฉย ๆ เนืองจากอาจเกิดความสับสนในแง่ของระดับการบริหาร ถ้าใช้คำว่า "วิทยาลัย" อาจให้ภาพว่ามีฐานะด้อยกว่า "บัณฑิตวิทยาลัย" ทั้งที่ "บัณฑิตวิทยาลัย" อยู่ภายใต้การบริหารของกรอบ College ทั้ง 7 แห่งที่ได้อธิบายไว้

2. Research school ใช้คำว่า "บัณฑิตวิทยาลัยการวิจัย" เพื่อบ่งชี้ว่าเป็นหน่วยที่เน้น "การวิจัย" ในระดับ "บัณฑิตศึกษา" ขึ้นไป และคงคำเดิมในภาษาอังกฤษเอาไว้ด้วย (Research)

3. School/Graduate School/College ใช้คำว่า "บัณฑิตวิทยาลัย" เนื่องจากทั้งสามแบบใน ANU เป็นหน่วยที่จัดการเรียนการสอน รวมทั้งการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไปเท่านั้น

4. Faculty/Centre/Institute ใช้คำว่า "คณะ" "ศูนย์" และ "สถาบัน" ตามความเข้าใจเดิม

ทั้งนี้ การใช้คำขยายว่า "บัณฑิต" หน้าคำว่า "วิทยาลัย" ทุกคำทั้ง ๆ ที่ในภาษาอังกฤษอาจไม่มีคำว่า Graduate เลย ก็เพื่อลดความสับสนในระดับการเรียนการสอน เพราะหากแปลคำว่า School และ College ว่า "วิทยาลัย" เฉย ๆ อาจเข้าใจผิดว่ามีระดับต่ำกว่าคำว่า Graduate School ซึ่งแปลได้ตรงตัวว่า "บัณฑิตวิทยาลัย" ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วเป็นระดับบัณฑิตศึกษาเช่นกันทั้งหมด และในขณะที่ "สหวิทยาลัย" (College)ใหม่ทั้ง 7 ไม่มีคำขยายว่า "บัณฑิต" ด้วย ก็เนื่องจาก เป็นหน่วยการบริหารที่รวมเอาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าไว้ด้วยกัน จึงคงความหมายกว้าง ๆ ไม่เจาะจงเอาไว้ แต่ขยายเพียงว่าเป็นการรวมเอาหน่วยการศึกษาต่าง ๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน ซึ่งอนุโลมตามหลักการสมาธ-สนธิคำบาลีสันสกฤตด้วยเช่นกัน คือ สห (รวบรวมไว้ด้วยกัน)+ วิทยาลัย (สถานศึกษา โรงเรียน หน่วยการศึกษา) จึงเห็นว่าน่าจะเหมาะสมและให้ความหมายที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด -- U4268722 00:52, 23 มกราคม 2551