พูดคุย:ปฏิจจสมุปบาท

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  ธงพระธรรมจักร
  ธงพระพุทธศาสนาสากล
  ปฏิจจสมุปบาท เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพระพุทธศาสนา และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรวบรวมเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ถ้าต้องการมีส่วนร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมได้ที่หน้าโครงการ
  ??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

  ทำไม พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม-พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ใช้ ปฏิจจสมุปบาท แต่วิกิพีเดียใช้ ปฏิจสมุปบาท ควรใช้อย่างไรจึงจะถูกต้องที่สุด --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 61.7.166.83 (พูดคุย | ตรวจ) 09:10, 9 มกราคม 2553 (ICT)

  ลิงค์ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ปฏิจจสมุปบาท ตามนี้ http://84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=340 --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 61.7.166.83 (พูดคุย | ตรวจ) 09:13, 9 มกราคม 2553 (ICT)

  เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ ปฏิจจสมุปบาท

  Start a discussion