พูดคุย:กฎหมายศาสนจักร

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  Christian cross.svg กฎหมายศาสนจักร เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิศาสนาคริสต์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ กฎหมายศาสนจักร หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
   โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
  P history.svg กฎหมายศาสนจักร เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประวัติศาสตร์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาค้นคว้าที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้อ่าน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ กฎหมายศาสนจักร หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
   โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

  ชี้แจงชื่อ ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร

  • เป็นชื่อที่คาทอลิกยอมรับ [1]
  • ราชบัณฑิตกำหนดให้ใช้ "ประมวลกฎหมายโรมันเกี่ยวกับศาสนา"
   • อย่างไรก็ดี canon law ไม่ได้หมายถึงแต่นิกายคาทอลิกโรมันเท่านั้น หากแต่หมายถึงนิกายอื่นด้วย ดังนั้นการใช้ชื่อนี้จึงไม่สมควร
   • ชื่อนีี้อาจทำให้ผู้อ่านสับสนกับ กฎหมายเกี่ยวกับศาสนาในจักรวรรดิโรมันโบราณ ได้ จึงไม่ควรใช้อย่างยิ่ง
  • ชื่อที่เคยใช้ก่อน ๆ อาทิ เช่น
   • คริสต์ศาสนกฎบัตร
   • กฎบัตรพระศาสนจักร
   • กฎคริสตจักร

  ล้วนแล้วแต่ออกจากแนวทางราชบัณฑิตฯ อย่างยิ่ง

  เพื่อให้ใกล้เคียงที่สุดผมจึงคิดว่าใช้ ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร จะดีที่สุดครับ --Rattakorn 14:31, 16 มกราคม 2554 (ICT)