พุทธบริษัท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พุทธบริษัท 4)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

พุทธบริษัท คือหมู่ชนที่นับถือพระพุทธศาสนา มี 4 จำพวกคือ

  • ภิกษุ ภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ

พระอัญญาโกณฑัญญเถระ

  • ภิกษุณี ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือ

พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี