ข้ามไปเนื้อหา

พุทธบริษัท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พุทธบริษัท 4)

พุทธบริษัท คือหมู่ชนที่นับถือพระพุทธศาสนา มี 4 จำพวกคือ

  • ภิกษุ ภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ

พระอัญญาโกณฑัญญเถระ

  • ภิกษุณี ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือ

พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี