ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เจ้าผู้ครองนครแพร่แห่งราชวงศ์เทพวงศ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| label4 =[[ไฟล์:เจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์.jpg|50px]]
| data4 = [[เจ้าพิริยเทพวงษ์]]
}}พระยาเทพวงศ์
}}
พระนาม เจ้าน้อยอุปเสน
พระนามเต็ม พระยาเทพวงศ์
พระอิสริยยศ รั้งตำแหน่งพระยานครแพร่
พระยานครแพร่
ฐานันดรศักดิ์ เจ้าหลวง
ราชวงศ์ ราชวงศ์เทพวงศ์
ครองราชย์ รั้งพระยานครแพร่ พ.ศ. 2330 - พ.ศ. 2348
พ.ศ. 2348 – พ.ศ. 2359[1]
รัชกาลก่อน พระยาศรีสุริยวงศ์ (พระเมืองไชย)
รัชกาลถัดไป พระยาอินทวิไชย
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระบิดา เจ้าฟ้าชายสามจุฬามณีสิริเมฆภูมิมินทร์
พระมารดา แม่เจ้านครเชียงตุง
พระชายา แม่เจ้าสุชาดาราชเทวี
ชายา แม่เจ้ากันธิมาเทวี
พระบุตร พระยาอินทวิไชย
เจ้าปิ่นแก้ว
เจ้าพุทธวงศ์
เจ้าหญิงกัลยา
เจ้าผู้ครองนครแพร่แห่ง
ราชวงศ์เทพวงศ์
* พระยาเทพวงศ์
* พระยาอินทวิไชย
 
พระยาพิมพิสารราชา
 
เจ้าพิริยเทพวงษ์
พระยาเทพวงศ์ หรือ เจ้าหลวงเทพวงศ์ ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 22 (องค์ที่ 1 แห่งราชวงศ์เทพวงศ์) ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์