ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:ร้อยตรี โชคดี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
<center><span style="font-family: 'TH SarabunNew', 'TH SarabunPSK', 'TH Sarabun New', 'TH Sarabun PSK'; font-size: 23pt;">'''สถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ประจำวันที่ 231 เมษายนพฤษภาคม พ.ศ. 2563'''</span></center>
{| width="74%" cellpadding="3" cellspacing="3" style="border-style:solid; border-width:2px; border-color: #BF0A30; table-layout:fixed"
| style="vertical-align:top; padding: 0; margin:0;" |
!ติดเชื้อเพิ่ม
|-
|4566,896584 ราย
|{{green|1,840213 ราย}}
|2,839960 ราย
|{{green|136 ราย}}
|}
 
!รักษาหายเพิ่ม
|-
|5054 ราย
|{{greenred|10 ราย}}
|2,432719 ราย
|{{green|7832 ราย}}
|}
|}

รายการนำทางไซต์