ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ISO 639-3"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
== รายละเอียด ==
 
มาตรฐาน ISO 639-3 เป็นมาตรฐานในชุดเดียวกับ [[ISO 639]] ที่มีความพยายามจะกำหนดสัญลักษณ์แทนภาษาให้มีความครอบคลุมภาษาต่าง ๆ มาตรฐานที่ถูกกำหนดเป็นส่วนที่ 3 ในมาตรฐาน [[ISO 639]] โดยมีความแตกต่างจากมาตรฐานในส่วนที่ 1 คือ [[ISO 639-1]] และ ส่วนที่ 2 คือ [[ISO 639-2]] ซึ่งเน้นไปที่ภาษาที่มีการใช้กันเป็นภาษาหลักหรือมีการใช้บ่อย ๆ ในขณะที่ ISO 639-3 ถูกสร้างขี้นเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานในทุกลักษณะงานเท่าที่เป็นไปได้ โดยจะใช้รหัสตัวอักษรละตินสามตัวแทนชื่อภาษานั้น ๆ ซึ่งครอบคลุมไปถึงภาษาที่ปรากฏอยู่แล้วในสองมาตรฐานแรก ซึ่งเป็นภาษาที่พบใช้อยู่ในปัจจุบัน ภาษาที่ไม่มีการใช้แล้ว ภาษาโบราณ และภาษาที่สร้างขึ้น โดยกลุ่มบุคคลบางกลุ่มด้วยเหตุผลบางประการ โดยกลุ่มคนเหล่านั้นไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรม หรือบางทีที่เรียกกันทั่วไปว่าเรียกว่า[[ภาษาประดิษฐ์]] ตัวอย่างภาษาประดิษฐ์ที่พอรู้จักกันโดยทั่วไป เช่น [[ภาษาเอสเปรันโต|เอสเปรันโต]] (Esperanto) และ [[ภาษาอิดอ|อิดอ]] (Ido) ทำให้มาตรฐานส่วนที่ 3 ครอบคลุมภาษาที่คนส่วนใหญ่ไม่มีความคุ้นเคยจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม มาตรฐานส่วนนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์และภาษาที่ตั้งขึ้นจากสมมุติฐาน เช่น [[ภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม]] (Proto-Indo-European) หรือที่เรียกกันว่า PIE
]] (Proto-Indo-European) หรือที่เรียกกันว่า PIE
 
มาตรฐาน ISO 639-3 มีความเฉพาะเจาะจงกว่า ISO 639-1 และ 639-2 คือระบุรหัสสำหรับภาษาที่ถูกเรียกเป็นภาษาถิ่นและไม่มีรหัสเฉพาะใน ISO 639-1 และ 639-2 ด้วย
ผู้ใช้นิรนาม