ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปลากระเบนค้างคาว"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ปลากระเบนค้างคาวนั้น มักถูกล่าเป็นอาหารจาก[[ปลาฉลาม]] โดยเฉพาะ[[ปลาฉลามหัวค้อน]]<ref>Chapman, D.D. and Gruber, S.H. (May 2002). "A further observation of the prey-handling behavior of the great hammerhead shark, ''Sphyrna mokarran'': predation upon the spotted eagle ray, ''Aetobatus narinari''". Bulletin of Marine Science 70 (3): 947–952</ref> สำหรับความสัมพันธ์ต่อมนุษย์แล้ว นิยมเลี้ยงใน[[พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ]]ต่าง ๆ เพราะความสวยงามในสีสันและการว่ายน้ำ และยังนิยมใช้เนื้อเพื่อการบริโภคด้วยทั้งการบริโภคสดและเก็บรักษาเป็น[[ปลาแห้ง]] และทำเป็นปลาหย็อง<ref>[http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:TN_LZdnHLhsJ:library.dip.go.th/multim/edoc/09988.doc+%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%99&hl=th&gl=th&pid=bl&srcid=ADGEESjPPDzGBAmP4fLsQ9Ag7tVb1AofoO2Z9oHy34RW8fkGnp4DEZqZ-WnVifNIzwB0JuZJruS_KMtKUjEoNlU21NPz1RWHzFjUGClZSN6Q_k7qFBdl-4cI5_uQetzQ81LrKaNC9b3j&sig=AHIEtbR06aJHFfLjCMHkhgou88UPSBgToA ปลาค้างคาวสนหยอง ของดีเมืองแม่กลอง]</ref>
 
ณ ปัจจุบันกระเบนค้างคาวยังไม่สามารถเพาะพันธุ์ในเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากความมีค่าใช้จ่ายที่สูงในการจัดการพื้นที่ มีเพียงการเพาะพันธุ์โดยไม่ได้ตั้งใจจาก[[พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ]]บางแห่งเท่านั้น จึงทำให้ยังไม่สามารถเพาะพันธุ์ทดแทนกับปริมาณที่ลดลงในธรรมชาติได้
 
==รูปภาพ==
10

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์