ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันอนุรักษ์มรดกไทย"

(ย้อนการแก้ไขของ 58.97.76.87 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Horus)
'''วันอนุรักษ์มรดกไทย''' ตรงกับวันที่ [[2 เมษายน]]ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ในฐานะมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ
 
== ประวัติประวัต ==
คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย ได้มีมติเห็นชอบคำจำกัดความคำว่ามรดกไทย คือ "มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ซึ่งได้แก่ [[โบราณวัตถุ]] [[ศิลปวัตถุ]] [[โบราณสถาน]] [[วรรณกรรม]] [[ศิลปหัตถกรรม]] [[นาฏศิลป์]]และ[[ดนตรี]] ตลอดจนถึงการดำเนินชีวิตและคุณค่า[[ประเพณี]]ต่างๆ อันเป็นผลผลิตร่วมกันของผู้คนในผืนแผ่นดินในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา"
 
ผู้ใช้นิรนาม