ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผ้าขาวม้า"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดูแลรักษาง่าย สวมใส่สบาย ไม่อบร้อน ระบายอากาศได้ดีมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถทนความร้อนสูงได้ประโยชน์ของผ้าขาวม้าใช้ทำความสะอาดร่างกาย, ปูรองนั่ง, โพกศรีษะกันแดด, นุ่มแทนกางเกง, ห่มคลุมร่างกาย, นุ่งกระโจมอกแทนผ้าถุง, ม้วนหนุนหัวแทนหมอน ทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้, คลุมโต๊ะ, ซับเหงื่อ, ผูกเป็นเปล, คลุมเวลาผลัดเปลี่ยนผ้า, เป็นผ้าเช็ดตัว, เป็นผ้ากันเปื้อน
 
== '''การดูแลเก็บรักษากระบวนการผลิตผ้าขาวม้า''' ==
 - สามารถซักได้ด้วยมือและเครื่องซักผ้า ยิ่งซักผ้าจะยิ่งนุ่ม
 
 - ซักในน้ำอุณหภูมิสูงและรีดด้วยความร้อนค่อนข้างสูงได้เช่นเดียวกัน
 
 - ควรใช้ผงซักฟอกอ่อน /ไม่มีฟอกสีถ้าจะให้ดีใช้น้ำยากซักผ้าแบบอ่อนแบบซักผ้าเด็ก
 
== '''กรรมวิธีการผลิต''' ==
อุปกรณ์ในการทำผ้าขาวม้า
# ด้ายโทเร
# ไหมประดิษฐ์
# อุปกรณ์ปั่นด้าย
# อุปกรณ์ควงด้าย
# อุปกรณ์ขึงด้าย
# ที่หวีด้าย
# ที่เก็บตระกอ
# กระสวย (ตัววิ่งด้าย)
 
== '''ขั้นตอนในการทำผ้าขาวม้า''' ==
# เตรียมด้ายประดิษฐ์ที่ยังไม่ได้ม้วนใส่ในหลอดแปปมาใส่ โดยนำด้ายประดิษฐ์มาคล้องใส่ในอุปกรณ์ การปั่นด้าย เพื่อด้ายจะได้ม้วนออกมาใส่ในหลอดแปปโดยการใช้อุปกรณ์ในการควงเป็นตัวในการปั่นด้าย หลังจากนั้นจึงควงด้าย ควงด้ายใส่หลอดแปปจนหมดโดยการปั่นต้องมีคนปั่นด้วย 1 คน และอีกคน 1 เป็นคนเรียงด้าย เพื่อไม่ให้พื้นที่ในการเรียงด้ายไม่เว้นว่าง ควรทำให้เต็มหลอด และไม่ให้ด้ายที่ควง พันกัน
# นำด้ายมาขึงไว้บนอุปกรณ์การทอกี่กระตุกด้วยมือ (อุปกรณ์ประกอบขึ้นจากไม้)
# เริ่มการทอผ้าโดยใช้อุปกรณ์การทอที่กระตุกด้วยมือ (อุปกรณ์ประกอบจอกไม้)
# โดยใช้กระสวย เป็นตัววิ่งด้าย สลับไปมา ซ้าย-ขวา และในกระสวยจะมีม้วนด้ายที่ต่างๆ ใส่ไว้ในกระสวย เพื่อสามารถเปลี่ยนสีด้ายได้ เช่น การทำแทบสีผ้าขาวม้า หรือ ลายสีด้าย ทอผ้าขาวม้าต่อไปเลื่อยๆจนเสร็จ เป็นผืนหน้ากว้าง 34 นิ้ว  ความยาว 1.50 เมตร เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย จากนั้นมาบรรจุใส่หีบห่อ ให้เรียบร้อย และนำไปจัดจำหน่ายต่อไปๆ
 
== '''ผ้าขาวม้า วิสาหกิจชุมชน คอตตอนดีไซน์ จ.ปทุมธานี''' บ้านเลขที่ 46/200 ม.4 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  12160[แก้] ==
เดิมทีการผลิตผ้าขาวม้า เป็นกระบวนการผลิตท้องถิ่น ซึ่ง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นั้นเป็นถิ่นที่ชาวมอญอพยพมาอยู่ โดยวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวมอญนั้นนิยมใช้ผ้าฝ้าย ซึ่งผู้ชายชาวมอญนิยมนำผ้าฝ้ายมาพาดผ้าที่ไหลทั้ง 2 ข้างและปล่อยชายผ้าไว้ข้างหลัง ส่วนผู้หญิงชาวมอญนั้นจะนิยมใช้ผ้าฝ้ายพาดที่ไหล่ทั้ง 2 ข้างเช่นกัน แต่จะปล่อยส่วนของชายผ้าไว้ข้างหน้าลำตัว ส่งผลให้ผ้าขาวม้าถูกใช้เป็นที่แพร่หลายในพื้นที่บริเวณนี้
 
=== '''กระบวนการผลิต''' ===
 
==== '''1. วัตถุดิบและส่วนประกอบ''' ====
- เส้นใยฝ้าย เป็นเส้นใยแท้ที่ทำมาจากต้นฝ้าย โดยส่วนของฝ้ายที่จะนำมาทำเป็นเส้นใยนั้น ได้มาจากส่วนของดอก หลังจากนั้นนำมาตีเกลียวให้เป็นเส้นๆ และนำมาทอผ้า
 
4. ทอเป็นผืนผ้าตามที่ต้องการ
 
== '''การดูแลเก็บรักษาผ้าขาวม้า''' ==
 - สามารถซักได้ด้วยมือและเครื่องซักผ้า ยิ่งซักผ้าจะยิ่งนุ่ม
 
 - ซักในน้ำอุณหภูมิสูงและรีดด้วยความร้อนค่อนข้างสูงได้เช่นเดียวกัน
 
 - ควรใช้ผงซักฟอกอ่อน /ไม่มีฟอกสีถ้าจะให้ดีใช้น้ำยากซักผ้าแบบอ่อนแบบซักผ้าเด็ก
 
== '''กรรมวิธีการผลิต''' ==
อุปกรณ์ในการทำผ้าขาวม้า
# ด้ายโทเร
# ไหมประดิษฐ์
# อุปกรณ์ปั่นด้าย
# อุปกรณ์ควงด้าย
# อุปกรณ์ขึงด้าย
# ที่หวีด้าย
# ที่เก็บตระกอ
# กระสวย (ตัววิ่งด้าย)
 
== '''ขั้นตอนในการทำผ้าขาวม้า''' ==
# เตรียมด้ายประดิษฐ์ที่ยังไม่ได้ม้วนใส่ในหลอดแปปมาใส่ โดยนำด้ายประดิษฐ์มาคล้องใส่ในอุปกรณ์ การปั่นด้าย เพื่อด้ายจะได้ม้วนออกมาใส่ในหลอดแปปโดยการใช้อุปกรณ์ในการควงเป็นตัวในการปั่นด้าย หลังจากนั้นจึงควงด้าย ควงด้ายใส่หลอดแปปจนหมดโดยการปั่นต้องมีคนปั่นด้วย 1 คน และอีกคน 1 เป็นคนเรียงด้าย เพื่อไม่ให้พื้นที่ในการเรียงด้ายไม่เว้นว่าง ควรทำให้เต็มหลอด และไม่ให้ด้ายที่ควง พันกัน
# นำด้ายมาขึงไว้บนอุปกรณ์การทอกี่กระตุกด้วยมือ (อุปกรณ์ประกอบขึ้นจากไม้)
# เริ่มการทอผ้าโดยใช้อุปกรณ์การทอที่กระตุกด้วยมือ (อุปกรณ์ประกอบจอกไม้)
# โดยใช้กระสวย เป็นตัววิ่งด้าย สลับไปมา ซ้าย-ขวา และในกระสวยจะมีม้วนด้ายที่ต่างๆ ใส่ไว้ในกระสวย เพื่อสามารถเปลี่ยนสีด้ายได้ เช่น การทำแทบสีผ้าขาวม้า หรือ ลายสีด้าย ทอผ้าขาวม้าต่อไปเลื่อยๆจนเสร็จ เป็นผืนหน้ากว้าง 34 นิ้ว  ความยาว 1.50 เมตร เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย จากนั้นมาบรรจุใส่หีบห่อ ให้เรียบร้อย และนำไปจัดจำหน่ายต่อไปๆ
 
==== '''3. เคล็ดลับในการผลิต''' ====
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์