ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผ้าขาวม้า"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มเติมรายละเอีย ผ้าขาวม้าภาคใต้ให้สมบูรณ์
(เพิ่มเติมรายละเอีย ผ้าขาวม้าภาคใต้ให้สมบูรณ์)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
 
== ภาคใต้ ==
ภาคใต้ เรียกผ้าขาวม้าว่าผ้าซักอาบ เป็นผ้าที่ผู้ชายชอบใช้ประโยชน์หลักในการอาบน้ำ  ซึ่งชาวภาคใต้จะเรียกหลายชื่อ เช่น ผ้าซักน้ำ  ผ้าชุบ  ผ้าชุบตัว ผ้าผลัด  ผ้าผลัดอาบน้ำ  ผ้าปล่อย และผ้าคาดเอว  จากผลงานวิจัยผ้าและสิ่งทอของภาคใต้  ซึ่งแหล่งทอผ้าขาวม้าพื้นเมืองของภาคใต้ มีดังต่อไปนี้
ภาคใต้ เรียกผ้าขาว
 
1.      ผ้าขาวม้าเกาะยอของจังหวัดสงขลา  เกาะยอเป็นหมู่เกาะเล็กๆ เกาะหนึ่งในทะเลสาบสงขลามีการทอผ้ามาช้านาน  นอกจากจะมีการทอผ้ายกเกาะยอที่ขึ้นชื่อแล้ว  การทอผ้าขาวม้าของเกาะยอนั้นก็ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งเพราะมีฝีมือการทอที่ปราณีต ส่วนลวดลายจะเป็นลายตารางไม่ได้แตกต่างจากภาคอื่นๆ สีของผ้าขาวม้าเกาะยอจะมีสีสันที่สดใสมีลวดลายตัดกัน  ผ้าขาวม้าที่ทอจะเป็นการทอจากผ้าฝ้ายคุณภาพดี  และทอโดยใช้กี่กระตุก
 
2.      ผ้าทอนาหมื่นศรี มีแหล่งผลิตอยู่ที่ ตำบลน่าหมื่นศรี อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง  ผ้าที่ทอมีผ้าพื้น  ผ้ายกดอก และผ้าตา หรือผ้าขาวม้านั่นเอง การทอผ้าขาวม้าที่นี่เป็นการกำหนดสีด้ายยืนมากกว่า 1 สี  ส่วนด้ายพุ่งอาจเป็นสีเดียวกันเหมือนกับผ้าพื้น  ส่วนใหญ่จะทอเป็นโสร่งและผ้าขาวม้า  มีบางตาที่แต่เดิมทอเป็นผ้าลายยาว เช่นตาสมุก การกำหนดลวดลายของผ้าตาทำได้ด้วยการเรียงเส้นด้ายยืนสลับสี และเส้นด้ายพุ่งสลับสีกัน ซึ่งมีลวดลายต่างๆ  ที่รวบรวมได้ คือ ตาสมุก  ลูกโซ่  ตารางลายเล็ก ตารางเท่ากัน และตารางใหญ่
 
3.      ผ้าทอพุมเรียง มีแหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผ้าที่ทอ  มีผ้าฝ้าย ผ้าไหม  ผ้าฝ้ายปนไหม  ทอเป็นผ้าผืน ผ้าตา  ผ้าริ้ว  ผ้าขาวม้า ซึ่งนิยมใช้เป็นผ้านุ่ง และผ้าห่ม
 
4.      ผ้าทอปัตตานี ผ้าที่ทอมี  ผ้าฝ้าย  ผ้าไหม ทอเป็นผู้นุ่งแบบผ้าปล่อย ผ้าขาวม้าหรือผ้าจวนตานี และเป็นผ้าโสร่งหรือผ้านุ่งที่เย็บเป็นผ้าถุงต่อมาระยะหลังใช้ตัดเย็บเป็นเสื้อกะบายอ  เสื้อกรุง เป็นต้น  ผ้าทอประเภทแรกที่นิยมทอกันเป็นผ้าพื้นสีเดียว  สองสี หรือหลากหลายสีสัน ผ้าลายตาราง  ที่ทอแบบสองตะกรอ  ผ้าลายก้นหอยแบบผ้าสี่ตะกรอ  หรือที่เรียกกันว่า กาเฮนกาฆะปะ
 
5.      ผ้าทอบ้านโคกชุมบก  ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  ได้รวมตัวกันตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นมาเมื่อปี 2524 ซึ่งมีสมาชิก 28 คน โดยระดมทุนสร้างโรงเรือนทอผ้าชั่วคราวขึ้นและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากใบได้สนับสุนกี่กระตุก และต่อมาสำนักงานอุตสาหกรรมมาสอนวิธีทำกี่กระตุกให้จึงสามารถทำกี่กระตุกขึ้นได้เอง  จากนั้นจึงได้จัดหาครูมาสอนกาทอผ้าขาวม้าด้วยผ้าโทเร  ไม่มีลาย มีการพัฒนาสีสัน และลายดอกเพิ่มเติม ปัจจุบันได้ทำเป็นผ้าขาวม้า 5-7 สี เพิ่มลวดลายมากขึ้น และได้ส่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าคัดสรรเมื่อปี 2553 ซึ่งผ่านการคัดสรรในระดับ 4 ดาว
 
6.      ผ้าขาวม้าบ้านโตนกลอย  ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ชุมชนบ้านโตนกลอยเดิมนิยมซื้อผ้าขาวม้ามาใช้เอง  ผ้าขาวม้ามีความผูกพันกับวิถีชีวิตในชุมชน  ใช้คาดเอวโพกศรีษะ  ไปทำสวน นิยมผ้าขาวม้าที่เป็นฝ้ายมากกว่าไหม ต่อมาจึงได้รวมกลุ่มเพื่อทอผ้าขาวม้าใช้เองในชุมชน เมื่อปี 2542 มีการทอผ้าขาวม้า  แปรรูปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า  ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอแบบ 2 ชั้น  ปัจจุบันยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการทอผ้าขาวม้าเพราะจำหน่ายได้ดีกว่าผ้าชนิดอื่น  ผ้าขาวม้าบ้านโตนกลอยใช้ได้ทน  ไม่ขาดง่าย ในปี พ.ศ. 2553 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ จากสำนักงานอุตสาหกรรมและพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าสร้างสรรค์และย้อมสีธรรมชาติ จนกระทั่งได้รับคัดสรรผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนในระดับ 4 ดาว 
 
== คุณสมบัติ ==
2

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์