ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(→‎ความสัมพันธ์ทางการทูตและสนธิสัญญา: เพิ่มเติมข้อมูลมากขึ้น)
 
== ความสัมพันธ์ทางการทูตและสนธิสัญญา ==
ประเทศไทยและสหราชอาณาจักร สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2398
 
ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์ทางการค้ามากว่า 400 ปี ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรได้ขาดช่วงความสัมพันธ์ลงหลังสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์การติดต่อต้องดำเนินการผ่านเมืองขึ้นของของสหราชอาณาจักรในขณะนั้น คือ อินเดีย จนมีการลงนามสนธิสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2369 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สหราชอาณาจักรได้ส่ง [[เซอร์จอห์น บาวริ่ง]] มาเป็นราชทูตและได้มีการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและการค้า ซึ่งเรียกสนธิสัญญาระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรว่า [[สนธิสัญญาบาวริ่ง]] โดยลงนามทำสนธิสัญญาเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2398 ซึ่งนับว่าเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรระหว่างกันอย่างเป็นทางการ โดย [[เซอร์จอห์น บาวริ่ง]] ถือว่าเป็นราชทูตของสหราชอาณาจักรคนแรกที่ประจำที่ไทย และในปี พ.ศ.2400 ประเทศไทยได้ส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับสหราชอาณาจักรเป็นการตอบแทน โดยมี [[เจ้าพระยาภานุวงศ์มหาโกษาธิบดี]] เป็นหัวหน้าคณะเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร จนกระทั้งปี พ.ศ.2425 ประเทศไทยได้แต่งตั้ง [[หม่อมเจ้าปฤษฎางค์ ชุมสาย]] เป็นราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรและประเทศต่างๆ ในยุโรปและอเมริการวม 12 ประเทศอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือได้ว่า [[หม่อมเจ้าปฤษฎางค์ ชุมสาย]] เป็นราชทูตคนแรกของไทยที่ส่งไปประจำที่สหราชอาณาจักร
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ชื่อนาย เดวิด วิลเลี่ยม ฟอล (David William Fall) เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 พ้นวาระการดำรงตำแหน่งด้วยการเกษียณอายุราชการเมื่อ สิงหาคม 2550 เอกอัครราชทูตผู้นี้ได้รับการยกย่องว่ามีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ได้รับรางวัลการใช้ภาษาไทย ร่าเริง มีอารมณัขัน และเป็นที่รักของ สื่อมวลชนและประทับใจคนทั่วไป
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
508

การแก้ไข