ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสือ (ละครโทรทัศน์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2557 ออกอากาศทาง[[ช่องวัน]] ผลิตโดย [[เอ็กแซ็กท์]]และ[[ซีเนริโอ]] กำกับการแสดงโดย กรัณย์ คุ้มอนุวงศ์ บทโทรทัศน์โดย เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ, กษิดินทร์ แสงวงศ์, พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์, สิบสาม นำแสดงโดย [[นิธิดล ป้อมสุวรรณ]], [[เทย่า โรเจอร์ส]] และ [[ปรีติ บารมีอนันต์]]<ref>http://www.daradaily.com/news/40033/read/</ref><ref>http://drama.kapook.com/view82281.html</ref> โดยออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558 และมีการออกอากาศสองตอนพิเศษเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อเรื่องก่อนเข้าบทสรุปในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
 
== รายชื่อนักแสดง พ.ศ. 2546 ==
{| class="wikitable"
* [[สหรัถ สังคปรีชา]] รับบทเป็น ปักษะ
|-
* [[เมทินี กิ่งโพยม]] รับบทเป็น ณจันทร์
! ปี || '''พ.ศ. 2546''' || '''พ.ศ. 2557'''
* [[อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์]] รับบทเป็น พรหมพยัคฆ์
|-
* [[เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์]] รับบทเป็น นายพรานคำสูรย์
| '''สถานีออกอากาศ''' || [[ช่อง 3]] || [[ช่องวัน]]
* [[สิรคุปต์ เมทะนี]] รับบทเป็น อาชา
|-
* [[ฟร้อนท์ มอนท์โกเมอรี่]] รับบทเป็น วิฬาร์ (เหมียว)
| '''ผู้จัดละคร''' || [[เอ็กแซ็กท์]] || [[เอ็กแซ็กท์]] - [[ซีเนริโอ]]
* [[สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ]] รับบทเป็น ลูกปลา
|-
* [[ปิยะ เศวตพิกุล]] รับบทเป็น สมชัย
| '''บทโทรทัศน์''' || เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ<br>กษิดินทร์ แสงวงศ์<br>พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์ || เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ<br>กษิดินทร์ แสงวงศ์<br>พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์<br>สิบสาม
* [[วัชระ ปานเอี่ยม]] รับบทเป็น เกรียง
|-
* [[กนกวรรณ บุรานนท์]] รับบทเป็น คำแปง
| '''ผู้กำกับการแสดง''' || สันต์ ศรีแก้วหล่อ || กรัณย์ คุ้มอนุวงศ์
|-
| ปักษะ || [[สหรัถ สังคปรีชา]] || [[นิธิดล ป้อมสุวรรณ]]
|-
| ณจันทร์ || [[เมทินี กิ่งโพยม]] || [[เทย่า โรเจอร์ส]]
|-
| พรหมพยัคฆ์ || [[อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์]] || [[ปรีติ บารมีอนันต์]]
|-
| อาชา || [[สิรคุปต์ เมทะนี]] || [[รัชชานนท์ สุขประกอบ]]
|-
| นายพรานคำสูรย์ || [[เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์]] || [[สมชาย เข็มกลัด]]
|-
| วิฬาร์ (เหมียว) || [[ฟร้อนท์ มอนท์โกเมอรี่]] || [[จรีนา สิริสิงห]]
|-
| ป้านวล || [[อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา]] || [[อำภา ภูษิต]]
|-
| เทพนิมิตร (หมอดูไพ่ยิปซี) || [[นภาพร หงสกุล]] || [[สุปรีย์ฎา คำนวณศิลป์]]
|-
| สมชัย || [[ปิยะ เศวตพิกุล]] || [[ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร]]
|-
| ป้าแอน || - || [[ธงธง มกจ๊ก]]
|-
| ลายเมฆ || || [[ปิยะ วิมุกตายน]]
|-
| ลูกปลา || [[สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ]] || [[พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์]]
|-
| คำแปง || [[กนกวรรณ บุรานนท์]] || [[ยุวดี เรืองฉาย]]
|-
| เกรียง || [[วัชระ ปานเอี่ยม]] || [[ภุชงค์ โยธาพิทักษ์]]
|-
| ปฏิมา || [[ญาณี ตราโมท]] || [[ชรัส เฟื่องอารมย์]]
|-
| จ่ายุทธ || || [[หนุงหนิง สิงหราช]]
|-
| กำแหง || [[อภิชาติ หาลำเจียก]] || [[เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล]]
|-
| สิงหล || || [[ดิลก ทองวัฒนา]]
|-
| จรัส || [[สรพงศ์ ชาตรี]] || [[โอลิเวอร์ พูพาร์ท]]
|-
| พรานทูน || || [[ชาติชาย งามสรรพ์]]
|-
| คนสึ่งตึง || || [[ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง]]
|-
| ปู่แถน || || [[กลศ อัทธเสรี]]
|-
| ราชินีเสือสมิง || || [[ลักขณา วัธนวงส์ศิริ]]
|-
| บัว || [[โสรยา ศรีมิตร]] ||
|-
| คำฝาง || || [[ศิวพร พันธรักษ์]]
 
|-
; นักแสดงรับเชิญ
|}
* [[สรพงศ์ ชาตรี]] รับบทเป็น จรัส (พ่อของณจันทร์)
* [[อภิชาติ หาลำเจียก]] รับบทเป็น กำแหง
* [[อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา]] รับบทเป็น ป้านวล
* [[นภาพร หงสกุล]] รับบทเป็น เทพนิมิตร (หมอดูไพ่ยิปซี)
* [[ญาณี ตราโมท]] รับบทเป็น ปฏิมา (พ่อของปักษะ)
* [[คมกฤช ยุตติยงค์]]
* [[ผจญ ดวงขจร]]
* [[อัมพร ปานกระโทก]]
* [[ธีรยุทธ ปรัชญาบำรุง]]
* [[โสรยา ศรีมิตร]] รับบทเป็น บัว
* ด.ญ.[[ณัฏฐธิดา ดำรงวิเศษพาณิชย์]] รับบทเป็น ณจันทร์ (วัยเด็ก)
 
== รายชื่อนักแสดง พ.ศ. 2557 ==
* [[นิธิดล ป้อมสุวรรณ]] รับบทเป็น ปักษะ
* [[เทย่า โรเจอร์ส]] รับบทเป็น ณจันทร์
* [[ปรีติ บารมีอนันต์]] รับบทเป็น พรหมพยัคฆ์
* [[รัชชานนท์ สุขประกอบ]] รับบทเป็น อาชา
* [[สมชาย เข็มกลัด]] รับบทเป็น นายพรานคำสูรย์
* [[จรีนา สิริสิงห]] รับบทเป็น วิฬาร์ (เหมียว)
* [[อำภา ภูษิต]] รับบทเป็น ป้านวล
* [[สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์|สุปรีย์ฎา คำนวณศิลป์]] รับบทเป็น เทพนิมิตร (หมอดูไพ่ยิปซี)
* [[ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร]] รับบทเป็น สมชัย
* [[ธงธง มกจ๊ก]] รับบทเป็น ป้าแอน
* [[ปิยะ วิมุกตายน]] รับบทเป็น ลายเมฆ
* [[พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์]] รับบทเป็น ลูกปลา
* [[ยุวดี เรืองฉาย]] รับบทเป็น คำแปง
* [[ภุชงค์ โยธาพิทักษ์]] รับบทเป็น เกรียง
* [[ชรัส เฟื่องอารมย์]] รับบทเป็น ปฏิมา (พ่อของปักษะ)
* [[หนุงหนิง สิงหราช]] รับบทเป็น จ่ายุทธ
; นักแสดงรับเชิญ
* [[เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล]] รับบทเป็น กำแหง
* [[ดิลก ทองวัฒนา]] รับบทเป็น สิงหล
* [[โอลิเวอร์ พูพาร์ท]] รับบทเป็น จรัส (พ่อของณจันทร์)
* [[ชาติชาย งามสรรพ์]] รับบทเป็น พรานทูน
* [[ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง]] รับบทเป็น คนสึ่งตึง
* [[กลศ อัทธเสรี]] รับบทเป็น ปู่แถน
* [[ลักขณา วัธนวงส์ศิริ]] รับบทเป็น ราชินีเสือสมิง
* [[ศิวพร พันธรักษ์]] รับบทเป็น คำฝาง
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม