ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การก่อสร้าง"

เพิ่มภาษาอังกฤษ คำว่า Construction
(เพิ่มคำนิยามของผู้รับเหมาที่จดทะเบี่ยนนิติบุคคลว่า บริษัทรับสร้างบ้าน)
(เพิ่มภาษาอังกฤษ คำว่า Construction)
[[ไฟล์:Sky scraper construction.jpg|thumb|งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่]]
 
'''การก่อสร้าง''' (อังกฤษ: Construction) คือกิจกรรมหรือการกระทำที่ทำให้เกิด การประกอบหรือการติดตั้ง ให้เกิดเป็นอาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือส่วนประกอบของสิ่งที่กล่าวข้างต้น และมักจะหมายถึงงานทางด้านโยธาเป็นส่วนใหญ่
 
การก่อสร้างเป็นการปฏิบัติวิชาชีพแขนงหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยงานไม้ งานคอนกรีต งานปูนก่อฉาบ งานเหล็ก ช่างซึ่งปฏิบัติงานในงานแขนงนั้นๆ ก็จะเรียกตามประเภทของงานนั้นๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ฯลฯ คำที่เรียกโดยรวมก็คือ '''ช่างก่อสร้าง''' และผู้ที่มีอาชีพลงทุนรับจ้างทำงานก่อสร้างจะเรียกทั่วๆ ไปว่า '''[[ผู้รับเหมา]]''' ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล จะมีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า '''[[บริษัทรับสร้างบ้าน]]'''
10

การแก้ไข