ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การกลายพันธุ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตัวกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์เรียกว่าสิ่งก่อกลายพันธุ์ (mutagen)<ref>[http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/5484/mutagen-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C/ mutagen-มิวทาเจน-หรือสารก่อกลายพันธุ์], วันที่สืบค้น 25 พฤษภาคม 2559 จาก www.foodnetworksolution.com.</ref> เช่น
# รังสี (radiation) รังสีที่กระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์คือ
## Ionizing Radiation เช่น รังสีเอกซ์, รังสีบีตา, รังสีแกมมา<ref>[http://www0.tint.or.th/application/apply-plant.html/ การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์], วันที่สืบค้น 25 พฤษภาคม 2559 จาก www0.tint.or.th.</ref>
## Non-Ionizing Radiation เช่น รังสีอัลตราไวโอเลต (รังสียูวี)<ref>[http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=15&chap=10&page=t15-10-infodetail06.html/ ผลกระทบเมื่อก๊าซโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์ถูกทำลาย], วันที่สืบค้น 25 พฤษภาคม 2559 จาก www.kanchanapisek.or.th.</ref>
# สารเคมี เช่น สารโคลซิซิน (colchicine) ทำให้ชุดโครโมโซมเพิ่มขึ้นเพื่อให้พืชมีผลผลิตในเวลาไม่นาน<ref>[http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=31&chap=5&page=t31-5-infodetail06.html/ การนำวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ], วันที่สืบค้น 25 พฤษภาคม 2559 จาก www.kanchanapisek.or.th.</ref> สารอะฟลาทอกซิน (aflatoxins) เป็นสารพิษที่ทำให้แบคทีเรียกลายพันธุ์เป็นสาเหตุของมะเร็งตับได้<ref>[http://www.มะเร็งตับ.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99-aflatoxin-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9A/ อะฟลาท็อกซิน-aflatoxin-ตัวการก่อมะเร็งตับ], วันที่สืบค้น 25 พฤษภาคม 2559 จาก www.มะเร็งตับ.com.</ref>
# การจัดเรียงเบสในกระบวนการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA replication) ผิดพลาด มีผลทำให้เกิดการเพิ่มหรือลดจำนวนเบสในคู่สาย และทำให้เกิดการเลื่อน (shift) ของสายDNA<ref name="การกลายพันธุ์ หรือ การผ่าเหล่า หรือ มิวเทชั่น (Mutation) คือ อะไร (What is Mutation ?)"/>
 
2,230

การแก้ไข

รายการเลือกการนำทาง