ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Infobox Person
[[ไฟล์:หม่อมสมพันธ์ บริพัตร.jpg|thumb|หม่อมสมพันธ์ บริพัตร ณ อยุธยา และพระโอรส พระธิดา]]
| name = หม่อมสมพันธ์ บริพัตร ณ อยุธยา
***| หม่อมหลวงพินิตimage = หม่อมสมพันธ์ บริพัตร.jpg
| caption = หม่อมสมพันธ์ และพระโอรส-ธิดา
| birth_name =
| birth_date =
| birth_place =
| death_date =
| death_place =
| residence =
| nationality =
| known_for =
| employer =
| occupation =
| height =
| term =
| parents = พระยาวทัญญูวินิจฉัย (หม่อมหลวงชุ่ม ปาลกะวงศ์)</br>คุณหญิงเลี่ยน วทัญญูวินิจฉัย
| spouse = [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต]]
| children = [[อินทุรัตนา บริพัตร]]<br>[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์]]
| relatives =
| signature =
| website =
| footnotes =
}}
 
'''หม่อมสมพันธ์ บริพัตร ณ อยุธยา''' (สกุลเดิม: ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา; ?—?) เป็นหม่อมใน[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต]]
 
== ประวัติ==
หม่อมสมพันธ์ บริพัตร ณ อยุธยา เป็นธิดาของพระยาวทัญญูวินิจฉัย (หม่อมหลวงชุ่ม ปาลกะวงศ์) กับคุณหญิงเลี่ยน (วทัญญูวินิจฉัย โดยมารดาเป็นธิดา[[พระยาประภากรวงศ์วรวุฒิภักดี (ชาย บุนนาค)]])<ref>{{Cite ต่อมาหม่อมสมพันธ์ได้เสกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าบรมweb |url= http://www.bunnag.in.th/prarajpannuang038.html |title= พระยาประภากรวงศ์เธอวรวุฒิภักดี (ชาย บุนนาค) |work= ชมรมสายสกุลบุนนาค |date=|accessdate= 26 กุมภาพันธ์ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์2558}}</ref> กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
 
หม่อมสมพันธ์ เสกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตวรพินิต มีพระโอรสและพระ-ธิดากับหม่อมสมพันธ์สองคน 2เดิมทั้งหมดมีฐานันดรศักดิ์เป็น พระองค์''หม่อมเจ้า'' พระโอรสและพระธิดาครั้นในปี พ.ศ. 2470 [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงมีพระบรมวงศ์เธอราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ยกพระบุตรของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต วรพินิตที่ประสูติแต่หม่อมสมพันธ์ บริพัตร ณ อยุธยา ได้รับการยกขึ้นเป็น "''พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า" ทุกพระองค์ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]'' ทั้งสาย<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 44 |issue= 0ก |pages= 253 |title= ประกาศตั้งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/A/253.PDF พระบรมราชโองการ|date= ประกาศ8 ตั้งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า],มกราคม เล่มพ.ศ. 44,2453 ตอน|language= 0ก,ไทย 8}}</ref> พฤศจิกายนได้แก่<ref>{{Cite web |url= http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1362055886& 2470,|title= หน้า253รู้จักราชสกุล "บริพัตร" ต้นตระกูล คุณชายหมู - หม่อมเต่า เหตุผลต้องรับใช้กรุงเทพฯ ? |work= มติชนออนไลน์ |date= 28 กุมภาพันธ์ 2556 |accessdate= 26 กุมภาพันธ์ 2558}}</ref>
*# '''[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอินทุรัตนา]]''' (2 กุมภาพันธ์ 2465 -พ.ศ. 2465—ปัจจุบัน) ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อเสกสมรสกับร้อยเอก สมหวัง สารสาส<ref>{{cite (หย่า)journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 70 |issue= 15ก |pages= 755 |title= ประกาศสำนักพระราชวัง ที่ ๑/๒๔๙๖ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/015/755_1.PDF |date= 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 |language= ไทย }}</ref> มีโอรสธิดาบุตรด้วยกันสามคน คือภายหลังได้หย่ากับสามี
# [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์]] (15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466—10 เมษายน พ.ศ. 2546) เสกสมรสกับ[[หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา]] (สกุลเดิม: ณ ถลาง) มีบุตรด้วยกันสองคน หนึ่งในนั้นคือ [[หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร]] ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร<ref>{{cite web |url=http://www.prasong.com/การเมือง/เปิดขุมทรัพย์หม่อมราช/|title=เปิดขุมทรัพย์ "หม่อมราชวงศ์" วงการเมือง ใครรวยอู้ฟู่-ใครแฟ่บกว่าใคร?|author= |date=25 สิงหาคม 2555|work= |publisher=ประสงค์ดอตคอม|accessdate=26 กุมภาพันธ์ 2558}}</ref><ref>{{cite web |url=http://203.151.20.61/person/4635|title=สุขุมพันธุ์ บริพัตร|author= |date=|work= |publisher=ไทยรัฐ|accessdate=26 กุมภาพันธ์ 2558}}</ref>
** ธรณินทร์ สารสาส
** [[สินนภา ตาราไต]] สมรสกับ นายอนันต์ ตาราไต (หย่า)
** พญาณินทร์ สารสาส
* '''[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์]]''' (15 พฤศจิกายน 2466 - 10 เมษายน 2546) เสกสมรสกับ [[หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา]] (ณ ถลาง) มีพระโอรสธิดา คือ
** [[หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร]] สมรสกับ นุชวดี บำรุงตระกูล (หย่า) และสาวิตรี (ภมรบุตร) บริพัตร ณ อยุธยา
*** หม่อมหลวงพินิตพันธ์ บริพัตร
*** หม่อมหลวงวราภินันท์ บริพัตร
** พันตรี หม่อมราชวงศ์วโรรส บริพัตร สมรสกับ พัฒนาพร (นิยมศิริ) บริพัตร ณ อยุธยา
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง|2}}
 
{{เรียงลำดับ|สมพันธ์ บริพัตร ณ อยุธยา}}
{{เกิดปี|}}{{ตายปี|}}
[[หมวดหมู่:หม่อม]]