ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาเรล ชาเปก"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
''The Magazine of Fantasy and Science Fiction'', (pp. 37–40).</ref> และ[[บริโภคนิยม]] นักเขียนหน้าใหม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับกลุ่มผู้นำทางการเมืองของรัฐเชโกสโลวักที่กำลังก่อตั้งขึ้นผ่านการพบปะในแวดวงสังคม หนึ่งในผู้นำที่ว่าคือ [[Tomáš Garrigue Masaryk]] และบุตร [[Jan Masaryk|Jan]] ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในเวลาต่อมา
 
<!--ความพยายามเขียนวรรณกรรมของกาเรลในช่วงเริ่มแรกเป็นบทละครเขียนร่วมกับพี่ชาย [[Josef Čapek|Josef]]{{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน|date=July 2012}} --> ความสำเร็สระดับนานาชาติของกาเรลครั้งแรกคือ ''[[R.U.R.|Rossum's Universal Robots]]'' กล่าวถึงโลก[[ดิสโทเปีย]]ในวันที่แย่วันหนึ่งในโรงงานที่เต็มไปด้วย[[แอนดรอยด์]]ที่มีชีวิต บทละครนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษเมื่อ ค.ศ. 1922 และแสดงในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรใน ค.ศ. 1923 ตลอดช่วงทศวรรษ 1920 กาเรลเขียนงานในหลายรูปแบบ ทั้งวรรณกรรมและสารคดี แต่งานส่วนใหญ่เป็นแนวสื่อสารมวลชน<ref name="js" />
 
ในคริสต์ทศวรรษ 1930 งานของกาเรลเน้นไปที่ภัยคุกคามของระบอบเผด็จการนาซีแลฟาสซิสต์อันโหดร้าย และกลางทศวรรษ 1930 กาเรลเป็นผู้ต่อต้านฟาสซิสต์อย่างเปิดเผย<ref name="js" /> ช่วงปีที่เขาผลิตผลงานได้ทีที่สุดอยู่ระหว่าง [[History of Czechoslovakia (1918–1938)|สาธารณรัฐเชโกสโลวาเกียที่หนึ่ง]] (1918–1938) เขาเขียน ''Talks with T. G. Masaryk''<ref>{{google books|e-udK8SWIQEC|Talks with T. G. Masaryk}}</ref>&nbsp;– [[Tomáš Garrigue Masaryk|Masaryk]] เป็นผู้รักชาติชาวเช็กและประธานาธิบดีคนแรกและแขกประจำที่งานเลี้ยงวันศุกร์ในสวนของกาเรล ที่จัดให้นักวิชาการและผู้นำทางความคิดชาวเช็ค กาเรลยังเป็นสมาชิกเครือข่ายทางการเมือง ''[[Hrad (politics)|Hrad]]'' ของ Masaryk ความสัมพันธ์ระหว่างนักเขียนกับนักการเมืองในกรณีนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน กาเรลเป็นสมาขิกของ [[International PEN]] และเป็นผุ้ก่อตั้งและเป็นประธานคนแรกของ Czechoslovak Pen Club<ref>Derek Sayer,

รายการนำทางไซต์