ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิวโรเล็กซ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ก็คือการใช้ศัพท์ (terminology) ที่ไม่เหมือนกันใน[[ฐานข้อมูล]]และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ (http://neurolex.org/wiki/Category:Structured_knowledge_resource) เช่นในสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ (http://neurolex.org/wiki/Category:Literature corpus)
ดังนั้น ถ้าฐานข้อมูลต่าง ๆ ใช้ศัพท์เดียวกันแต่มีความหมายต่าง ๆ กัน ก็จะไม่สามารถหาคำตอบสำหรับปัญหาเดียวกัน
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าฐานข้อมูล 3 ฐานมีข้อมูลเกี่ยวกับ[[ยีน]]ที่มี[[การแสดงออกของยีน|การแสดงออก]]ใน[[เปลือกสมอง]] (http://neurolex.org/wiki/Category:Cerebral cortex)
แต่กลับใช้คำว่าเปลือกสมอง (cerebral cortex) โดยมีความหมายที่ไม่เหมือนกัน เราก็จะไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลจาก 3 ฐานข้อมูลนั้นได้อย่างง่าย ๆ
 
13,072

การแก้ไข