ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว"

ปรับปรุงลิงค์ภายใน
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ปรับปรุงลิงค์ภายใน)
 
== ประเภทผลแห้งและผลไม่แตก ==
ผลไม้ที่มีเปลือกหนาประเภทผลแห้งและผลไม่แตก เมื่อผลเจริญเต็มที่แล้วความชื้นจะลดลงร้อยละ 10-15 ผลจึงมีความแข็ง และ[[เปลือก]]จะยังติดอยู่กับผล เมล็ดจึงสามารถแพร่กระจายไปพร้อมกับผลได้ เช่น [[มะพร้าว]] [[มะขวิด]] [[ทุเรียน]] [[ขนุน]] เป็นต้น<ref name="ref1">[http://www.maceducation.com/e-knowledge/2342204100/01.htm ชนิดของผลไม้แบ่งตามเปลือกและการแตกของผลจากสำนักพิมพ์ MAC]</ref>
 
== ประเภทผลสดที่มีเปลือกหนาและเหนียว ==
ผลไม้ที่มีเปลือกหนาประเภทผลสดที่มี[[เปลือก]]หนาและเหนียว เมื่อผลเจริญเต็มที่แล้วจะมีความชื้นร้อยละ 80-90 เปลือกจึงมีความนิ่ม แต่เนื่องจากเปลือกค่อนข้างหนา และเหนียว เมื่อสัมผัสจึงรู้สึกว่าแข็ง เช่น [[แคนตาลูป]] [[แตงโม]] เป็นต้น<ref name="ref1"/><ref>[http://www.thaigoodview.com/node/47367 ชนิดของผลจากเว็บไซต์ Thai Good View]</ref>
 
== อ้างอิง ==
2,502

การแก้ไข