ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำยืม"

เก็บกวาด
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
(เก็บกวาด)
'''คำยืม''' หมายถึง[[คำ]]ที่ยืมมาจาก[[ภาษา]]ของผู้ให้ และผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของภาษาของผู้รับ การยืมนี้ไม่เหมือนความหมายทั่วไปเนื่องจากไม่มีการคืนกลับสู่ภาษาของผู้ให้ <ref>{{cite book|last=Jespersen|first=Otto|title=Language|place=New York|publisher=Norton Library|year=1964|isbn=039300292|page=208}} [[Otto Jespersen|"Linguistic 'borrowing' is really nothing but imitation."]] Shakespeare however anticipates this situation in ''Hamlet, '' Act I, scene 3: ''Neither a borrower nor a lender be ..."</ref> แต่เปรียบได้กับ "การยืมความคิด" มาใช้ คำยืมอาจไม่ได้เป็นคำเดียวเสมอไป อาจเป็นกลุ่มคำก็ได้อย่างเช่น [[déjà vu]] ซึ่งภาษาอังกฤษยืมมาจาก[[ภาษาฝรั่งเศส]] จะใช้ควบคู่กันไปเสมือนคำเดียว คำยืมอาจมีการเขียน การอ่าน และความหมาย ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็ได้
 
คำในภาษาของผู้ให้โดยทั่วไปเข้าสู่ภาษาของผู้รับในลักษณะ[[ศัพท์เฉพาะทาง]]เนื่องจากการเปิดรับ[[วัฒนธรรม]]ต่างชาติ จุดอ้างอิงโดยเฉพาะอาจเป็นวัฒนธรรมต่างชาตินั้นเองหรือขอบข่ายของกิจกรรมของวัฒนธรรมต่างชาติที่ต้องการครอบงำ วัฒนธรรมต่างชาติซึมซับเข้าสู่วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านทางการเผยแผ่[[ศาสนา]] [[ปรัชญา]] [[การค้าขาย]] [[ศิลปะ]] [[วิทยาการ]] และการอพยพจากคนต่างถิ่น รวมไปถึงความสัมพันธ์ทาง[[การทูต]]
ในแง่ของการอ่าน นอกจากชุดอักษรที่ไม่เหมือนกันดังที่กล่าวแล้ว เสียงอ่านของตัวอักษรแต่ละตัวก็มี[[ฐานกรณ์]]ต่างกัน และรูปอักษรแทนเสียงก็มีไม่เพียงพอต่อการถ่ายทอดให้ออกมาได้ครบถ้วน เสียงอ่านจึงแปรเปลี่ยนไปตามภาษาของผู้รับ ตัวอย่าง คำอังกฤษ volleyball ในขณะที่คำไทยเขียนว่า ''[[วอลเลย์บอล]]'' คำญี่ปุ่นเขียนว่า バレーボール (บะเรโบรุ) จะเห็นว่าเสียง v ของภาษาอังกฤษไม่มีในภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทยจึงใช้ ว ซึ่งเป็นเสียงที่ใกล้เคียงที่สุด และภาษาญี่ปุ่นนิยมใช้คะนะกลุ่ม "บ" มากกว่า ถึงแม้ว่าจะสามารถใช้ ヴォ แทนเสียง vo ได้
 
ในแง่ของความหมาย คำที่ยืมมาใช้อาจมีความหมายต่างไปจากเดิม หรือแม้แต่คำหลายคำที่มีรากศัพท์เดียวกัน ความหมายก็อาจต่างออกไปโดยสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น คำบาลีและคำสันสกฤตว่า ''วร'' (วะระ) หมายถึง ดียิ่ง ประเสริฐ ในขณะที่คำไทยใช้ว่า ''วร'' (วอระ, วะระ) ตามความหมายเดิม, ''พร'' (พอน) หมายถึง คําคำแสดงความปรารถนาให้ประสบสิ่งที่เป็นสิริมงคล สิ่งที่ขอเลือกเอาตามประสงค์, ''[[พระ]]'' หมายถึง คำใช้แทนชื่อเรียกภิกษุสงฆ์ หรือใช้ประกอบหน้าคําคำอื่นแสดงความยกย่อง อีกตัวอย่างหนึ่ง คำเขมรว่า {{km|ត្រួត}} (ตฺรัวต) แปลว่า ควบคุม ดูแล ปกครอง ในขณะที่คำไทยใช้ว่า ''ตรวจ'' หมายถึง พิจารณาดูความเรียบร้อย พิจารณาว่าถูกหรือผิด, ''[[ตำรวจ]]'' หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ตรวจตราและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น ความหมายที่เปลี่ยนไปนี้ขึ้นอยู่กับ[[วัฒนธรรม]]ของผู้ใช้ภาษา
 
== อ้างอิง ==
131,036

การแก้ไข