ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กำลังกึ่งทหาร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ตัวอย่างของกําลังกึ่งทหาร ==
* กำลังทหารนอกแบบ (irregular military) เช่น [[กองกำลังอาสามัคร]] (militia) [[กองโจร]] ฯลฯ
*[[ตํารวจ]]
* กำลังสนับสนุน (auxiliary force) ของกองทัพ
*[[ตํารวจตระเวนชายแดน]]
* [[ตำรวจ]]บางประเภท เช่น [[ตำรวจกองหนุน]] (auxiliary police)
*[[หน่วยดับเพลิง]]
* กำลังปกป้องหรือพิทักษ์ชายแดน (border guard)
*กองกําลังความมั่นคงภายใน เป็นหน่วยรักษาความั่นคงภายในกระทรวง หรืองค์กรนั้นๆ ที่ไม่ใช่กองทัพทหาร
* กำลังความมั่นคงที่มีสถานะทางทหารกำกวม เช่น [[กองกำลังภายใน]] (internal troop) ของรัสเซีย
*[[กําลังทหารพลเรือน]]
* องค์การนักเรียนนายทหารเยาวชนซึ่งไม่มีบทบาทในยามสงคราม เช่น [[เหล่านักเรียนนายทหารแห่งชาติ]]ของอินเดีย
*กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ, กองโจร ซึ่งบางประเทศอาจพิจารณาว่าเป็นผู้ก่อการร้าย
* อื่น ๆ เช่น [[ชุทซ์ชทัฟเฟล]] (เอสเอส) ของ[[นาซีเยอรมนี]]
*กองกําลังติดอาวุธของหน่วยงานข่าวกรองประจําชาติ เช่น CIA, FBI, SAS
*กองกําลังทหารส่วนตัวเฉพาะบุคคล เช่น หน่วย เอส เอส ของอดอลฟ์ ฮิตเลอร์
*กองกําลังทหารเอกชน องค์กรเอกชน หรือบริษัทเอกชน ที่ให้การบริการทางทหาร ([[PMC]])
*[[ทหารรับจ้าง]] ([[mercenary]])
 
== อ้างอิง ==

รายการนำทางไซต์