ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วังหน้า"

หน้านี้ก็เป็นหน้า แก้กำกวมแล้ว
(หน้านี้ก็เป็นหน้า แก้กำกวมแล้ว)
'''วังหน้า''' อาจหมายถึง
* [[กรมพระราชวังบวรสถานมงคล]] ชื่อเรียกตำแหน่งพระมหาอุปราช
* [[พระราชวังบวรสถานมงคล (แก้กำกวม)]] พระราชวังที่ประทับของพระมหาอุปราช
** [[พระราชวังจันทรเกษม]] [[จ.พระนครศรีอยุธยา]] พระราชวังที่ประทับของพระมหาอุปราชในสมัย[[กรุงศรีอยุธยา]]
** [[พระราชวังบวรสถานมงคล]] พระราชวังที่ประทับของพระมหาอุปราชในสมัย[[กรุงรัตนโกสินทร์]]