ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอาวาส"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''เจ้าอาวาส''' คือพระ[[ภิกษุ]]ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครอง[[วัด]] มีหน้าที่ปกครองดูแลอำนวยกิจการทุกอย่างเกี่ยวกับวัด [[กฎหมาย]]กำหนดให้วัดหนึ่งมีเจ้าอาวาสรูปหนึ่ง แต่จะมี[[รองเจ้าอาวาส]] [[ผู้ช่วยเจ้าอาวาส]]ได้หลายรูปตามควรแก่ฐานะของวัด เจ้าอาวาสเป็น
[[พระสังฆาธิการ]] และเป็น[[เจ้าพนักงาน]]ตาม[[ประมวลกฎหมายอาญา]]
* พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 36 - 39
 
{{โครงศาสนา}}
[[หมวดหมู่:การปกครองของคณะสงฆ์ไทย]]
{{โครงศาสนา}}
417,867

การแก้ไข