พิกส์ (เศรษฐศาสตร์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  PIGS: โปรตุเกส อิตาลี กรีซ และสเปน
  PIIGS: กรณีที่รวมถึงไอร์แลนด์
กราฟที่แสดงข้อมูลสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของโปรตุเกส อิตาลี ไอร์แลนด์ กรีซ สหราชอาณาจักร และสเปน (PIIGGS) และรวมถึงเยอรมนี สหภาพยุโรป และกลุ่มยูโรโซนในปี พ.ศ. 2552

พิกส์ (อังกฤษ: PIGS[1] หรือในบางครั้งเรียกว่า PIIGS, PIIGGS) คือคำย่อที่ถูกเรียกโดยนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ กลุ่มนักวิชาการ และสำนักพยากรณ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ถึงรัฐอธิปไตยในทวีปยุโรปที่ประสบปัญหาหนี้สาธารณะอันประกอบไปด้วย

ซึ่งในบางกรณีอาจรวมไปถึงรัฐอธิปไตยอีกสองรัฐคือ

โดยบ่อยครั้งที่คำย่อนี้ถูกนำไปใช้เกี่ยวกับปัญหาหนี้สาธารณะในภาคเศรษฐกิจ ซึ่งบางครั้งสำนักข่าวบางสำนักและองค์กรระหว่างประเทศบางแห่งจำกัดหรือห้ามการใช้คำย่อดังกล่าวโดยตรง ด้วยเหตุผลบางประการถึงการนำไปใช้ในการโจมตีและวิจารณ์อย่างมีนัยสำคัญ

ประวัติ[แก้]

คำย่อถูกใช้มาอย่างยาวนานโดยนักวิเคราะห์ของธนาคาร[2] นักธุรกิจ นักวิชาการ และนักวิจารณ์ ย้อนกลับไปได้อย่างน้อยถึงช่วงต้นของการรวมเขตเศรษฐกิจยุโรป โดยใช้ในการหมายถึงกลุ่มประเทศยูโรโซนหรือกลุ่มประเทศในแถบยุโรปตอนใต้ที่มีลักษณะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน[3][4][5][6][7][8]

การโต้เถียง[แก้]

คำย่อนี้ถูกประณามว่าเป็นคำหยาบคายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของโปรตุเกสในปี พ.ศ. 2551[9] และโฆษกประจำรัฐบาลโปรตุเกสและสเปนบางคนก็พิจารณาว่าคำย่อนี้เป็นคำหยาบคายด้วยเช่นกัน นอกจากนี้สำนักข่าวบางสำนักเช่น ไฟแนนเชียลไทม์ และ บาร์เคลย์แคปิตอล ยังได้จำกัดหรือห้ามใช้คำย่อนี้ในข่าวของตนอีกด้วย[10]

ความเปลี่ยนแปลง[แก้]

ในช่วงต้นของวิกฤตการณ์ทางการเงินโลก พ.ศ. 2550-2553 ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างก็ได้เกิดขึ้น[11] เมื่อมีการบรรจุตัวอักษร "I" เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวกลายเป็น "PIIGS"[12][13] โดยนักวิจารณ์บางคน โดยอักษรตัวดังกล่าวหมายถึงอีกประเทศที่เพิ่มเข้ามาคือไอร์แลนด์จากวิกฤตเศรษฐกิจไอร์แลนด์ พ.ศ. 2551-2553 หรือบ้างก็ได้เปลี่ยนความหมายของตัวอักษรดังกล่าวในคำย่อเดิมซึ่งหมายถึงอิตาลีมาเป็นไอร์แลนด์แทน[14]

นอกจากนี้แล้วยังมีการเพิ่มตัวอักษร "G" เข้าไปอีกเพิ่มเติมในช่วงมาตรการกอบกู้ระบบธนาคารในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 ตลอดจนเข้าสู่ช่วง วิกฤตหนี้สาธารณะยุโรป พ.ศ. 2553 นักวิเคราะห์บางคนก็ถึงกลับเปลี่ยนคำย่อเป็น "PIIGGS"[15][16] ซึ่งได้ทำการรวมเอาสหราชอาณาจักรเข้าไปอยู่ในกลุ่มดังกล่าวด้วย โดยพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง

อ้างอิง[แก้]