พารา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พารา หรือ ปารา อาจหมายถึง

  • พาราเซตามอล ยาบรรเทาอาการปวด นิยมเรียกย่อว่าพารา
  • ยางพารา ไม้ยืนต้น ให้ผลผลิตเป็นน้ำยาง
  • ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 พารา หมายถึง เมือง (มักใช้ในภาษาร้อยกรอง, อาจสะกดอย่างอื่นเป็น ภารา ก็มี)
  • ปาราปารา รูปแบบการเต้นที่กำเนิดขึ้นในญี่ปุ่นช่วงปลายศตวรรษที่ 20