พระเจ้าโอเวอีดาแห่งนาอูรู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าโอเวอีดาแห่งนาอูรู
Oweida King of Nauru and the Royal Pandanas fruit holder.jpg
พระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าโอเวอีดาแห่งนาอูรู
พระอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งนาอูรู
ราชวงศ์นาอูรู
ครองราชย์ค.ศ. 1888 - ค.ศ. 1920
รัชกาลก่อนไม่มี สงครามระหว่างชนเผ่านาอูรู
รัชกาลถัดไปไม่มี
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ1850
สวรรคต1921
พระราชบิดาจิม, หัวหน้าเผ่า
พระราชมารดาไอดินกาป
พระมเหสีพระราชินีไอบีนูอา
พระราชินีไอดูคีรี

พระเจ้าโอเวอีดา พระมหากษัตริย์ของนาอูรู[1] อันเป็นประเทศหนึ่งในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก หลังจากสงครามระหว่างชนเผ่านาอูรู พระองค์เสด็จพระราชสมภพในเขตโบเอ ในปี ค.ศ. 1888 และสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1921 ที่ช่องแคบกาบับ

พระราชประวัติ[แก้]

ก่อนที่นาอูรูจะอยู่ภายใต้การปกครองของชาวยุโรป ในอดีตมีกษัตริย์ที่ตรากฎหมายและปกครองเหล่าเจ้าพื้นเมืองท้องถิ่น เมื่อเยอรมนีผนวกนาอูรูเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมันนิวกินีแล้ว พระเจ้าโอเวอีดายังคงมีพระราชอำนาจในฐานะพระมหากษัตริย์และยังดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าชนเผ่าของประชาชนชาวนาอูรูทั้งมวล อย่างไรก็ตามมีเรื่องราวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่รู้เกี่ยวกับพระองค์ พระเจ้าโอเวอีดาเป็นพระราชโอรสของหัวหน้าเผ่านามว่าจิมและภรรยาของเขาไอเดนกาปจากชนเผ่าเอมี พระเจ้าโอเวอีดาอภิเษกสมรสครั้งแรกกับลูกสาวของหัวหน้าเผ่าเอียมวิทนามว่าไอบีนูอา ทั้งสองพระองค์มีพระราชโอรสพระราชธิดาหลายพระองค์ หลังจากไอบีนูอาสิ้นพระชนม์ พระเจ้าโอเวอีดาอภิเษกสมรสอีกครั้งกับไอดูคีรี แต่ไม่พระราชโอรสและพระราชธิดา

อ้างอิง[แก้]